Openbaar vervoer

Van open brief naar concrete samenwerking: een terugblik op ons NMBS-verhaal

NMBS streeft naar autonoom reizen voor iedereen. Konekt ondersteunt NMBS door onderdompelsessies te geven en de nieuwe reservatie-app te testen. Twee jaar geleden was dat absoluut niet aan de orde: toen stelde collega Kurt de lamentabele toegankelijkheid van NMBS aan de kaak in een massaal gelezen open brief.

Onderdompel

In september 2019, bij de start van de Week van de Mobiliteit, maakte Kurt zijn open brief aan Sophie Dutordoir, CEO van NMBS, wereldkundig. In zijn brief had Kurt het over alle praktische problemen die hij tijdens zijn treinreizen tegenkomt: in slechts 1 op 4 Belgische stations kan hij de trein op, al te vaak werkt een lift niet, 'toegankelijke' WC's zijn gedegradeerd tot opslagruimtes... Bovenal gaf hij aan dat hij zich een reiziger derde klasse voelt. Volgens Kurt zit het helemaal fout met de mentaliteit bij de NMBS ten aanzien van personen met een beperking. Die mentaliteitswijziging werd dan ook het speerpunt in alle acties die Konekt m.b.t. NMBS startte.

Die brief was het begin van een rollercoaster die Konekt vandaag een – weliswaar kritische – partner van NMBS maakt. Kijk je even mee naar alle stappen die gezet zijn?

"Tijd voor actie"

De eerste open brief zorgde voor een storm aan reacties. De brief werd meer dan 1500 keer gedeeld en zowat alle kranten besteedden er aandacht aan. VRT NWS nam de open brief integraal over en er komt een item over in Het Journaal. Ook Linde Merckpoel van Studio Brussel sprong op de trein. Letterlijk dan. Ze volgde Kurt van Kortrijk naar Gent-Sint-Pieters en maakte er twee vlogs over. Last but not least ging Kurt en Wouter in debat met NMBS en De Lijn in De Zevende Dag op één.

Dit was de fase van publieke bewustwording. Hier en daar kwamen er ook reacties vanuit de politiek, én ook NMBS liet van zich horen. Kurts niet mis te verstane boodschap aan NMBS was dan ook "Ik wil actie".

NMBS tijdlijn01

Autonoom reizen op de agenda

Ook in 2020 publiceerde Kurt een open brief in de Week van de Mobiliteit. In een reactie in de pers liet NMBS weten dat ze de boodschap gehoord hadden: vanaf nu kozen ze voor autonoom openbaar vervoer voor iedereen. Een groot verschil met daarvoor, toen men zei dat iedereen met assistentie de trein moest kunnen nemen.

Wat later gingen we in gesprek met de NMBS-top: CEO Sophie Dutordoir en enkele directeurs waren het er samen met ons over eens dat er nog veel werk aan de winkel was. Maar de goesting en de overtuiging waren er, zoveel was zeker!

NMBS tijdlijn02

Verandering is ingezet

De derde open brief van Kurt, in 2021, klonk gematigd positief. Niet omdat hij nu overal de trein kan nemen, maar wel omdat er vooruitgang is. De mentaliteitswijziging bij NMBS is ingezet, en o.a. door de bestelling van autonoom toegankelijke rijtuigen zal men op vrij korte termijn op bepaalde lijnen én in toegankelijke stations inderdaad autonoom de trein moeten kunnen nemen.

In 2021 startte ook de samenwerking tussen Konekt en NMBS. Konekt geeft een reeks onderdompelsessies voor NMBS-personeel dat verantwoordelijk is voor het ontwerp en het beheer van stations. Op deze manier kunnen ze zich inleven in de wereld van personen met een beperking en aan den lijve ondervinden waarom bepaalde ingrepen cruciaal zijn.

NMBS tijdlijn03

Mobiliteit is een basisrecht

Om te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk en sociaal leven is het cruciaal dat je je kan verplaatsen. Wie dat niet kan voelt zich al snel beperkt tot een erg kleine actieradius met vervreemding tot gevolg. Personen met een beperking zijn vaak aangewezen op het openbaar vervoer voor hun verplaatsingen. Voor hen is het dus extra belangrijk dat trein, tram en bus volledig toegankelijk zijn, omdat het rechtstreeks hun bewegingsvrijheid bepaalt.

Op dit moment worden personen met een beperking uitgesloten omdat het openbaar vervoer niet autonoom toegankelijk is. Door de open brieven en andere acties zorgt Konekt ervoor dat iedereen bewust wordt van de nood aan toegankelijk openbaar vervoer, zowel bij NMBS, bij de politiek als bij de brede maatschappij.

De missie van Konekt: een samenleving waarin iedereen voluit kan leven, leren en werken

Konekt gaat radicaal voor een samenleving waarin personen met en zonder beperking samen leven, leren en werken. Hoe we dat concreet doen? Via vorming, sensibilisering en samenwerking met de onderwijs- en arbeidswereld.

De samenwerking met NMBS is daar een mooi voorbeeld van. Maar ook in andere sectoren, zoals het onderwijs en de zorgsector, timmeren we aan de weg.

Doe zoals NMBS: Zet jouw organisatie op weg naar inclusie

Gelukkig kunnen kleine aanpassingen in jouw werking al een wereld van verschil maken.

Zo ontdek je tijdens een onderdompelsessie de quick wins waarmee je meteen aan de slag kan.

Meer over onze onderdompelsessies Ons volledig aanbod
NMBS Konekt f1634296998
Geplaatst op ma 25 oktober '21