Top navigatie

Algemene voorwaarden

Inschrijven via de website

Wil je hulp bij het inschrijven? Bel dan naar 09 261 57 50

Betaling en bijkomende informatie

Je ontvangt een bevestiging van inschrijving en een factuur. Betaal je factuur op tijd. Dan kan je zeker deelnemen.

Wat als je toch niet kan deelnemen? Annuleringsvoorwaarden

Je kan kosteloos en zonder reden annuleren binnen de 14 dagen na inschrijvingsdatum.

Als je inschrijft minder dan 14 dagen voor de start van een vorming, kan je de vorming/opleiding niet meer annuleren na de looptijd ervan, zelfs als de 14 dagen op dat moment nog niet zijn verstreken. Dat aanvaard je uitdrukkelijk door deze algemene voorwaarden te aanvaarden.

Als je later dan 14 dagen na inschrijving annuleert, zijn er wel kosten, zelfs in geval van ziekte, sterfgeval in de familie of andere situaties van overmacht.

In dat geval zoek je best iemand die in jouw plaats naar de vorming kan komen. Heb je iemand gevonden? Laat het ons weten. Wij bekijken of deze deelnemer een geschikte vervanger is. Zo ja, dan moet je geen extra kosten betalen. Bij de opleidingen tot co-begeleider of co-medewerker is het niet mogelijk dat een vervanger jouw plaats inneemt.

Als je niemand vindt die in jouw plaats kan komen, worden volgende kosten aangerekend:

  • Als je tussen 15 en 30 dagen voor het begin van de vorming annuleert, dan moet je 50% van de cursusprijs betalen
  • Als je minder dan 15 dagen voor het begin van de vorming annuleert, betaal je de volledige prijs

Bijkomende voorwaarden

Een annulatie moet steeds schriftelijk of via mail gebeuren.

Tips om naar de cursus te komen

Wil je afspreken met andere cursisten om samen te rijden? Bel naar 09 261 57 50 of mail naar info@konekt.be.

Volzet

Je schrijft best zo snel mogelijk in. Als een cursus volzet is, kan je inschrijven op de wachtlijst. We contacteren je als er voldoende deelnemers zijn om de cursus opnieuw te organiseren.

Verzekering

Elke cursist is bij inschrijving automatisch verzekerd via de Polis Burgerlijke Aansprakelijkheid van KONEKT.

De verzekering dekt tijdens de activiteiten:

  • alle schade berokkend aan derden
  • lichamelijke schade
  • materiële schade mits toepassing van een vrijstelling van 175 euro

Ondersteuning

Heb je bijkomende ondersteuning nodig (ringleiding, vervoer, ...)? Gebruik je een rolwagen? Laat het ons vooraf weten.

Prijzen

Deze mensen kunnen genieten van de reductieprijs: ouders en brussen van mensen met een beperking, studenten (-26 jaar) en werkzoekenden (mits voorleggen van een geldige studenten- of stempelkaart)

Privacyverklaring

In onze privacyverklaring lees je op welke manier Konekt omgaat met jouw gegevens.

Verhuizen

Ben je verhuisd? Geef je nieuwe adres door aan KONEKT, dan zorgen wij dat je onze info blijft ontvangen.

Erkenning en subsidiëring

KONEKT is erkend en gesubsidieerd bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Cultuur, door het provinciebestuur Oost-Vlaanderen afdeling Cultuur en door het Provinciebestuur Vlaams-Brabant.

De algemene voorwaarden zijn geldig van zodra je inschrijft.