Privacy: wat en waarom?

Wanneer je in contact staat met de Konekt Group - omdat je deelneemt aan onze vormingen of activiteiten, wanneer je onze brochures en/of nieuwsbrieven ontvangt of omdat je met ons samenwerkt - dan verzamelen we bepaalde persoonsgegevens van jou. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Daarom houden we ons aan de wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). In deze privacyverklaring geven we je graag meer uitleg.

Welke gegevens verzamelt Konekt vzw van jou?


Wanneer je een deelnemer bent

 • Konekt vzw houdt volgende gegevens bij wanneer je jezelf inschrijft via onze website: jouw voornaam, naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, facturatiegegevens en specifieke ondersteuning. Deze gegevens hebben we nodig om je te kunnen inschrijven en jou een bevestiging via e-mail te bezorgen. Via het facturatiemailadres bezorgen we jou dan de factuur. Je telefoonnummer houden we bij om je te kunnen contacteren bij een eventuele wijziging of annulatie van de vorming.
 • Konekt ontvangt subsidies van de overheid. Daarvoor houden we je geboortedatum en geslacht bij. Deze gegevens verwerken we anoniem.
 • Voor sommige vormingen vragen we enkele medische gegevens van jou op. Ze worden bijgehouden door de verantwoordelijke van de vorming en meegedeeld aan de andere begeleiders die mee zijn. We vragen deze gegevens zodat we je de juiste begeleiding kunnen geven bij een medisch spoedgeval. Deze gegevens worden vernietigd na afloop van de vorming.
 • Wanneer niet jijzelf maar iemand anders jou inschrijft, dan gaan we ervan uit dat jij de toestemming hebt gegeven om je persoonsgegevens door te geven.

Wanneer je een freelancer/lesgever bent

 • We verzamelen dezelfde gegevens van jou als van de deelnemers.
 • Wanneer je een statuut als zelfstandige heb, vragen we het btw-nummer en/of ondernemingsnummer van jouw organisatie, evenals jouw rekeningnummer.

Wanneer je een vrijwilliger bent

 • Dan verzamelen wij van jou dezelfde gegevens als van de deelnemers.
 • We noteren jouw persoonlijke interesses en voorkeuren over de activiteiten jij als vrijwilliger kunt opnemen.

Wanneer je een verenigingswerker bent

 • Dan verzamelen wij van jou dezelfde gegevens als van de deelnemers, en bijkomend jouw rijksregisternummer om je te kunnen registeren in de 'onlinedienst bijklussen'.
 • We noteren jouw persoonlijke interesses en voorkeuren over de activiteiten jij als verenigingswerker kunt opnemen.

Uittreksel strafregister

 • Vanaf 1 februari 2023 moet iedereen die met minderjarigen wil werken, een uittreksel uit het strafregister voorleggen aan de organisatie waarmee ze een overeenkomst afsluiten.
 • We vragen aan kandidaat-medewerkers/freelancers/vrijwilligers/stagiaires om ons een uittreksel van hun strafregister te kunnen voorleggen.
 • Het uittreksel zelf wordt niet bewaard. De verantwoordelijke van de personeelsdienst krijgt dit attest eenmalig te zien en ondertekent vervolgens een verklaring op eer dat de kandidaat-medewerker dit heeft voorgelegd. Het uittreksel mag maximaal één maand oud zijn op het moment dat het wordt voorgelegd.

Waarom bewaren we jouw gegevens?

Dat doen we in de eerste plaats voor administratieve doeleinden, zoals we hierboven uitlegden. We moeten deze gegevens ook kunnen rapporteren aan de overheid en andere projectpartners.

Wat doet Konekt Group met foto’s en filmpjes?

We maken tijdens onze activiteiten vaak foto's en filmpjes. Die gebruiken we in onze nieuwsbrief, brochures, website en sociale media, alsook in de rapportering voor de overheid en andere organisaties die ons financieel steunen. Wanneer je jezelf inschrijft voor een activiteit, kun je aangeven of we al dan niet foto's van jou mogen nemen en ze mogen gebruiken in onze publicaties.

Wie heeft er toegang tot jouw gegevens?

Jouw gegevens worden bewaard in een beveiligde database, waar enkel vaste medewerkers van Konekt toegang tot hebben. We geven jouw gegevens niet door aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Er zijn 3 uitzonderingen:

 • Neem je deel aan een vorming die wordt begeleid door een freelancer of partnerorganisatie, dan bezorgen we hem/hen ook jouw gegevens voor een goed verloop van de vorming.
 • Een extern bedrijf verstuurt onze cursusbrochures. Zij ontvangen van ons jouw adresgegevens.
 • Wanneer je graag carpoolt met andere deelnemers van de vorming, dan kunnen we je contactgegevens doorgeven aan deelnemers uit jouw buurt.

Wij vragen aan onze partners om jouw gegevens enkel te gebruiken in het kader van Konekt-activiteiten en rapportage aan de overheid.

Hoe beschermen we jouw gegevens?

Jouw gegevens worden bewaard in onze database. Die is enkel toegankelijk voor vaste medewerkers van Konekt en wordt op onze server beschermd via een gebruikersnaam en wachtwoord. We bewaren jouw gegevens tot en met 5 jaar na jouw laatste deelname aan een vorming.

Gevoelige medische informatie is enkel toegankelijk voor de verantwoordelijke van de vorming en de administratieve medewerker die deze gegevens ontvangt. Ze worden vernietigd na afloop van de vorming. Als de vorming door een freelancer gegeven wordt, dan heeft hij/zij ook toegang tot jouw gegevens, evenals eventuele vrijwilligers.

Welke rechten heb jij met betrekking tot jouw gegevens?

Je hebt recht op inzage, wijziging en vernietiging van jouw gegevens in onze database. Je kunt ons op elk moment vragen om jouw gegevens te bekijken, te laten veranderen of te verwijderen. Je hiervoor een mailtje sturen naar info@konekt.be. Je gegevens verwijderen kan natuurlijk niet zolang je nog ingeschreven bent voor vormingen.

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie. Die houdt toezicht op de bescherming van jouw privacy.

Heb je nog andere vragen over ons privacybeleid? Je kunt ons bereiken via:

Konekt vzw
Lijnmolenstraat 153
9040 Sint-Amandsberg
09 261 57 50
info@konekt.be