Focus op talent

Onze maatschappij focust nog te vaak op wat personen met een handicap niet kunnen, in plaats van hun talenten te benoemen en interesses te stimuleren. Konekt vertrekt vanuit een onvoorwaardelijk geloof dat mensen, organisaties en praktijken het sterkst groeien wanneer je focust op wat goed gaat. We zoeken samen uit waar iemand ondersteuning nodig heeft, om zo voluit te kunnen leven, leren en werken.

Talent konekt

talent in actie

ta-lent in ac-tie
(het; o.; meervoud: talenten in actie)

• natuurlijke aanleg om iets goed en met plezier te doen
• iets dat elke persoon bezit
• talent + gedrag + context = talent in actie

Talentenfluisteraar

Als je doet waar je goed in bent, dan laden jouw batterijen op. Je krijgt een positief zelfbeeld, meer veerkracht en zelfvertrouwen. Je weet goed welke ondersteuning je nodig hebt om te kunnen schitteren en een actieve rol op te nemen in de samenleving. Maar ook hoe je veerkrachtig kunt omgaan met dingen waarin je echt niet goed bent.

Talentenfluisteraar Luk Dewulf is een referentie wanneer het gaat over talenten en talentontwikkeling. Hij inspireert Konekt om steeds te kijken met een talentenbril op de neus. We passen deze filosofie toe in heel onze werking: zowel bij de cursisten met een handicap, hun netwerk, onze partners, als bij de eigen collega's.

Onze opleidingen voor jongvolwassenen met een handicap

Konekt organiseert in heel Vlaanderen praktijkgerichte opleidingen voor schoolverlaters met een verstandelijke beperking, ASS en/of NAH. Als cursist leer je bij over je sterktes en ontdek je nieuwe dingen. Samen bouwen we aan een toekomst die jij zélf wilt.

Bekijk het aanbod voor jongeren
Jongeren brake out

Hoe je begeleiding meer afstemmen op krachtgericht werken?

Ook in ons vormingsaanbod voor professionelen nemen we ondersteuners graag mee in een moderne visie over het begeleiden van personen met een handicap. We laten je kennismaken met krachtgericht werken vanuit talenten, zowel bij je cliënt als bij jezelf en bij je team.

Bekijk het aanbod voor profs
Lesgeefster bij vorming