Openbaar vervoer

"Autonome mobiliteit is maatstaf voor openbaar vervoer"

Gisteren werden in het federaal parlement twee voorstellen met aanbevelingen voor toegankelijk treinvervoer goedgekeurd. Met die goedkeuring trekt het parlement voluit de kaart van autonome mobiliteit voor personen met een beperking. Het is tegelijk een sterk signaal om op alle niveaus rekening te houden met toegankelijkheid bij de uitwerking van de nieuwe beheersovereenkomsten van NMBS en Infrabel.

Resoluties NMBS

Konekt trekt al enkele jaren aan de NMBS-kar. Na 2 open brieven en veel media-aandacht hadden we vorig jaar een boeiend en veelbelovend gesprek met mevr. Dutordoir (CEO NMBS). Begin 2021 werden we uitgenodigd in een hoorzitting van de commissie mobiliteit van het federaal parlement. Daar mochten we onze visie op toegankelijk openbaar vervoer geven, ter ondersteuning van twee resoluties.

Gisteren (dd. 22/04/2021) werden die twee resoluties gestemd in het federaal parlement. Uit de reacties van de parlementsleden bleek dat onze bijdrage in de commissie niet onopgemerkt is gebleven en wel degelijk bijdroeg aan de verdere uitdieping van de resoluties. Ook opmerkelijk is dat - zonder uitzondering - alle politieke partijen achter het idee van autonoom openbaar vervoer voor personen met een beperking staan. Dat bleek ook uit de unanieme goedkeuring van beide resoluties.

Wat staat er in de twee resoluties?

In de resoluties lezen we aanbevelingen voor NMBS en Infrabel op zowel korte als lange termijn. En dat klinkt goed, want enkel zo zullen we snel resultaat zien, én zijn we tegelijk zeker van duurzame aanpassingen.

Enkele hoogtepunten uit de resoluties:

  • Autonome toegankelijkheid voor elke categorie van personen met een handicap moet het streefdoel zijn. Elke aankoop, bouw, renovatie of beslissing moet bijdragen aan die doelstelling.
  • De reserveringstermijn zou omlaag moeten naar maximum 12u op voorhand. In de hoofdhaltes wordt de reserveringstermijn beperkt tot 3u. Voor stations van meer dan 10 000 reizigers per dag zou er geen reservatie op voorhand meer nodig moeten zijn.
  • De procedure voor het aanvragen van assistentie zou moeten verbeteren door reserveringen mogelijk te maken via meerdere kanalen (telefoon, sms, internet, app, e-mail, loket enzovoort), oproepen naar het callcenter gratis te maken en voor de bevestiging van de assistentie in meerdere kanalen te voorzien.
  • Oprijdplaten zouden moeten vervangen of aangepast worden zodat ze makkelijk door één persoon te bedienen zijn en veilig te gebruiken zijn.
  • Toegankelijke informatie over multifunctionele rijtuigen, vertragingen, defecten.
  • Verhoging van de vervoerscapaciteit voor personen met een beperking.
  • Opleidingen voor personeel: alle personeel dat in contact komt met reizigers op te leiden over omgaan met en hulp bieden aan personen met een beperkte mobiliteit.
  • Versnelling van de investeringen in toegankelijkheid en voor perronverhogingen.
  • Voldoende budgetten vrijmaken om voorgaande engagementen en investeringen mogelijk te maken.

Bekijk hier de interventies rond beide resoluties.

Lees de tekst van de resoluties hier en hier.

Wat betekent de goedkeuring van de resoluties?

De regering en NMBS & Infrabel praten binnenkort over de nieuwe beheersovereenkomsten. Daarin staat op welke manier het treinvervoer in België geregeld wordt, en wat er moet veranderen en verbeteren. Met de twee goedgekeurde resoluties op tafel moet bij alle afspraken ook de toegankelijkheid voor personen met een beperking mee in rekening worden gebracht.

Dat is een grote stap dichter bij écht toegankelijk openbaar vervoer!

Geplaatst op vr 23 april '21