Onderwijs

BLOG: 3 scholen, meerdere invullingen van het concept leerhub

Plannen maken voor een serre, extra coaching tijdens de lesuren, samenwerken met een kapperszaak... de 3 partnerscholen van het project Hotspots voor Talent geven elk hun eigen invulling aan het concept leerhub. In deze blog vertelt collega Wine over het moment waarop onze experimenten rond onderwijsvernieuwing eindelijk vorm krijgen.

Hotspots voor talent 2

De afgelopen twee jaar gingen we bij Hotspots voor Talent telkens twee stappen vooruit en één achteruit in onze uitdaging om experimenteel te bouwen aan het 'onderwijs van de toekomst'. Covid strooide meer dan eens roet in het eten en zorgde voor serieuze vertragingen. Gelukkig lukte het toch om de koppen samen te steken met onze drie partnerscholen: Steinerschool (Brugge), BuSO Ravelijn (Brugge) en GO! Atheneum Campus Kompas (Wetteren).

In een vorige blog vertelde ik hoe we met z'n allen kwamen tot 7 criteria waaraan een leerhub moet voldoen. In deze blog lees je hoe de drie scholen hun volgende stappen zetten. BuSO Ravelijn en de Steinerschool besluiten om hun leerhub te bouwen in een tuin met serre. Bij Campus Kompas gaan de leerlingen Verkoop en Elektriciteit samen aan de slag met de etalage van een kapperszaak.

Hotspots voor talent 1

Leerhub in Brugge: co-creatie in een serre

Het was een bijzonder moment toen de twee directeurs van BuSO Ravelijn en de Steinerschool hun gezamenlijke AHA-erlebnis kregen. "De serre in de tuin van Ravelijn!" Die zou het kader van hun leerhub vormen. Voor Ravelijn was de tuin veel te groot om alleen te onderhouden en de Steinerschool zocht net een locatie om haar tuinbouwlessen te kunnen. De serre als ontmoetingsplek voor verschillende partners binnen en buiten de school... dat klonk als de perfecte match. Volgende vraag was hoe beide scholen de criteria voor een goede leerhub konden verzoenen met hun eigen leerdoelen. Hoe wilden ze de serre verder vormgeven als leerhub? Wiens talenten konden we er inzetten?

We zaten meermaals samen met de directeurs van beide scholen en de leerkrachten die zich voor het project engageren. Langzaam brokkelden de muurtjes tussen beide scholen af en kwamen de vakoverschrijdende doelen in zicht. Was het eerst zoeken naar hoe dit experiment kon voldoen aan de huidige leerdoelen, dan zag iedereen al snel kansen. Voor de Steinerschool boden de lessen Nederlands en Houtbewerking een kader voor de leerhub. In de lessen Nederlands zou men kunnen werken rond plannen maken, luisteren en feedback geven. Tijdens de lessen Houtbewerking zou men werken aan de inrichting van de serre. Voor Ravelijn was de tuin dan weer een goed kader voor de lessen Groendienst.

De muurtjes tussen de Steinerschool en BuSO Ravelijn uit Brugge brokkelden langzaam af. Zo kwamen ook de vakoverschrijdende doelen aan de oppervlakte.

Een ander, vakoverschrijdend doel van de leerhub was inclusief creëren en samenwerken. Bijvoorbeeld door werkgroepjes samen te stellen over de scholen heen, op basis van talent en interesses. Leerlingen met ruimtelijk inzicht konden plannen tekenen, wie meer feeling heeft met communicatie zou contacten leggen met externe partners. Als eerste stap gingen de twee scholen aan de slag in en rond de serre in hun lessen rond groen en tuinbouw. Die samenwerking bleef in eerste instantie op een zeer praktisch niveau, maar gaf wel een positief gevoel en goesting om ook op een dieper niveau samen te gaan leren.

De twee scholen contacteerden ook verschillende partners en organisaties uit de buurt, om er een levendig buurtproject van te maken. Zo zou er een samenwerking met een lokale kruidenier uit de bus kunnen komen en zouden ook vrijwilligers die nieuw zijn in België hun skills kunnen doorgeven aan de leerlingen.

Normaal vond de officiële kick-off plaats voor de kerstvakantie. De leerlingen van beide scholen zouden elkaar terug ontmoeten en hun eerste ideeën voor de serre delen. Helaas leidden de verstrengde covid-maatregelen en uitval in het lerarenkorps voor een uitstel van die samenkomst. Heel binnenkort is het dan toch zover. Spannend!

Hotspots voor talent 4

Leerhub Wetteren: extra coaching en een klasoverschrijdend project

In Go Campus Kompas besliste men dat alle leerlingen vanaf dit schooljaar wekelijks een uur coaching in hun programma krijgen. We deden een intervisie met alle ‘coaches’ die lesgeven in het BSO om te bespreken hoe zo'n coaching eruit moest zien. Uit de groepsgesprekken kwam boven dat niet elke leerkracht het even evident vond om die coachende rol op te nemen. Sommigen beschikten naar eigen zeggen niet over de juiste achtergrond, kennis of tools.

Ook de structuur van het onderwijs was belemmerend om meer out-of-the-box te werken. Leerkrachten hangen nu eenmaal vast aan hun vakken. Hoe zou een uur coaching passen in het lessenrooster? Toen de coaches hun ervaringen en tips met elkaar deelden, borrelde de energie terug op. Leerkrachten beseften dat ze niet alles alleen zouden moeten doen of uitvinden. We besloten om dit soort intervisies nog op regelmatige basis te doen, in het kader van het onderwijstransitietraject voor de leerkrachten.

Wat als we een stapje verder zouden gaan? Om naast de uren coaching nog een diepgaander leerexperiment vorm te geven?

Daarna daagden we de leerkrachten uit: wat als we nog een stapje verder zouden gaan? Om naast die uren coaching nog een diepgaander leerexperiment vorm te geven? Leraar Elektriciteit Bob en lerares Verkoop An-Sofie waren getriggerd. Ze kwamen overeen om een vakoverschrijdend project van a tot z uit te werken, met de leerhubcriteria als richtinggevend kader.

Leerlingen van het vijfde jaar Verkoop en het zevende jaar Elektriciteit zouden samenwerken om een Valentijnsetalage voor een bestaande kapperszaak in Wetteren te maken. Hiermee overstijgen we klas, jaar én studierichting, door te werken in projectgroepjes samengesteld op basis van talent (communicatie, planning, creativiteit....). Het leerhubteam ging op zoek naar een externe partner en kwam zo bij de kapperszaak uit. We vonden het belangrijk dat de leerlingen ook buiten de schoolmuren komen en werken aan iets dat effectief gebruikt wordt. In deze blog lees je hoe dit Valentijnsproject effectief van start ging.

Lees onze blogs over onderwijsvernieuwing

Geïnteresseerd in onderwijsvernieuwing? Kritisch - maar benieuwd - naar hoe talentgericht onderwijs ook inclusie ten goede komt? In onze blogs lees je meer over onze visie op onderwijs. Je bent vanaf de eerste rij getuige van onze schoolexperimenten in Wetteren en Brugge.

Ontdek de blogs
Blog hotspots voor talent
Geplaatst op wo 5 januari '22