Maak je werking inclusief

Konekt en Stad Gent verzilveren jarenlange samenwerking

Stad Gent en Konekt werken al jaar en dag samen om inclusie te ondersteunen voor Gentse burgers. In 2022 verzilverden we onze samenwerking met een 5-jarige overeenkomst, een convenant, waarbij we zowel aan projecten werken als advies geven.

Konekt Gent

Al jaren werken Konekt en Stad Gent samen met als doel inclusie voor alle burgers te garanderen. In dit convenant nemen we 2 rollen op: een projectrol en een adviesrol. Wat je je daar precies bij moet voorstellen?

In onze projectrol zetten we specifieke projecten in de steigers, zoals de digitale communicatiewaaier. Dat is een online Gents platform dat medewerkers ondersteunt in gesprekken met burgers met extra communicatieve noden. Via dat platform krijgen de eerstelijnsmedewerkers van de Stad een waaier aan tools aangereikt om in te zetten in gesprekken met anderstalige burgers of burgers met een handicap. Door handige filters krijgen zij de meest geschikte tool voor elk specifiek gesprek te zien.

In 2022 ging de pilootfase van start en kregen de eerste diensten een inclusief opleidingstraject over omgaan met burgers met een handicap en anderstalige burgers. Dat opleidingstraject, dat we hielpen ontwikkelen samen met Amal (het voormalige In-Gent), is ondertussen ingebed in het vaste opleidingsaanbod van de Stad. De volgende stap? Het verankeren van de communicatiewaaier in de stadsbrede werking. Zo zetten we stappen naar een toegankelijke dienstverlening en toegankelijke communicatie voor elke burger.

Verder nemen we ook een adviesrol op. Gentse organisaties die vragen hebben rond toegankelijkheid en inclusie van mensen met een handicap kunnen bij ons terecht. We adviseerden al een 10-tal Gentse organisaties omtrent diverse vragen, van tips om om te gaan met mensen met een cognitieve ondersteuningsnood, tot het kruispunt tussen gender en handicap verbinden, of begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking leren omgaan met sociale media. In dat kader bieden we ook onderdompelsessies aan. Stadsdiensten die advies willen over hoe ze specifiek aan de slag kunnen om hun werking inclusiever te maken, helpen we met plezier.

Bouw ook mee aan een inclusieve wereld

Wil jouw organisatie meewerken aan een inclusieve wereld? Zou je graag vrijwilligers met een beperking inzetten in je werking? Wil je je laten onderdompelen door een coach met een handicap? Konekt kan jou op verschillende manieren helpen om je organisatie inclusiever te maken.

Zet je organisatie in beweging Laat je onderdompelen
Onderdompel cursus Konekt
Geplaatst op vr 24 maart '23