Maak je werking inclusief

OLO-Rotonde kiest voor inclusie op de werkvloer en in ondersteuning

Een nieuw jaar gaat gepaard met goede voornemens. En wie die écht wil waarmaken, koppelt daar ineens een concreet plan aan. In 2023 start OLO-Rotonde met een heel ambitieus voornemen: inclusie moet een evidentie worden in heel de organisatie. OLO-Rotonde en Konekt koppelden er samen meteen een twee-jarenplan aan. Algemeen directeur Jean-Pierre Van Baelen en adjunct algemeen directeur Eric Avonts vertellen ons wat inclusie voor hen betekent, hoe en vooral waarom ze dit willen waarmaken.

Eric Avonts en Jean-Pierre Van Baelen OLO-Rotonde.
© Eric Avonts en Jean-Pierre Van Baelen van OLO-Rotonde. Foto's: Katia Van Buyten

Wie is OLO-Rotonde?

OLO-Rotonde vzw is een pluralistische sociale onderneming, actief binnen kinderopvang, welzijn, onderwijs, gezondheid en gezin. Hun centrum heeft een waaier aan diensten, hulpverleningen en activiteiten, en ondersteunt kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen op erg diverse manieren. OLO-Rotonde werkt in heel de provincie Antwerpen en in Gent.

“Eigenlijk vertrekken we voor heel dit project vanuit één kerngedachte: inclusie moet een evidentie zijn. We willen een inclusieve werkvloer realiseren, zowel voor de mensen die een rol kunnen spelen als medewerker, als voor de mensen met een beperking die wij begeleiden. Op onze eigen werkvloer gaan we kijken welke drempels er zijn in de manier waarop we nu selecties doen en waarop we ons aanbod kenbaar maken. We beseffen dat er hindernissen zijn, al sluipen die er onbedoeld en onbewust in. Organisaties zoals Konekt kunnen ons helpen met sensibilisering en kunnen het traject dat we gaan volgen mee vormgeven. In die partnerships gaan we echt op zoek naar organisaties met dezelfde visie op inclusie, die de handen in elkaar willen slaan om een duurzaam traject te bewandelen met ons.

“Vandaag ligt de tewerkstelling van mensen met een (arbeids)beperking binnen onze sector heel laag: minder dan 1% van de medewerkers heeft een beperking. In het bestuursorgaan hebben we afgeklopt dat we tegen 2026 2,5% van onze medewerkers structureel willen tewerkstellen vanuit zij-instroom, sociale economie en anderen. Dat doen we niet vanuit een noodzaak of een vorm van windowdressing, maar vanuit een overtuiging dat onze werking de maatschappij moet weerspiegelen. We maken er een permanent aandachtspunt van, dat voor iedereen dan een automatisme wordt: zo denken, zo handelen. En we willen al onze medewerkers daar goed in ondersteunen op een waarderende, positieve manier.

Eric Avonts van OLO-Rotonde
Inclusie zal pas echt geslaagd zijn als we elkaar volwaardig collega’s noemen.
Eric Avonts, Adjunct algemeen directeur bij OLO-Rotonde

“We beseffen dat er meer nodig is dan alleen drempels wegwerken. Echte inclusie op de werkvloer vraagt een cultuuromslag. Er is een quote die ik heel goed vind: ‘inclusie is niet uitgenodigd worden voor een feestje, maar het feestje zelf mee mogen en kunnen organiseren, volwaardig betrokken worden.’ Inclusie zal pas echt geslaagd zijn binnen onze organisatie als wij elkaar volwaardig collega’s noemen, als we met z’n allen bereid zijn om te kijken hoe iedereen vanuit zijn talenten kan werken en maximaal opdrachten kan opnemen. Inclusie is pas een evidentie als we samen bezorgd zijn om het welzijn van iedereen.

“We willen die evidentie ook doortrekken in ons aanbod voor mensen met een beperking. Samen met Konekt maken we ons vaardig in het organiseren van inclusieve dienstverlening, het steeds opnieuw kiezen voor inclusieve oplossingen. Nu werken we bijvoorbeeld nog heel aanbodgericht, maar we willen naar een vraaggestuurde werking gaan. We willen een partner zijn voor de mensen en de gezinnen die we begeleiden en er voor hen zijn op belangrijke scharniermomenten in hun leven. Maar wel altijd vanuit de overtuiging: jullie stellen de vraag, en wij gaan als organisatie doen wat we kunnen om jullie aan het stuur te zetten. We willen mensen ondersteunen in heel het continuüm van hun levensverhaal – op de juiste momenten, enkel op hun vraag en niet meer dan nodig is. Die emancipatorische houding zit verankerd in de visie van OLO-Rotonde, en daar willen we een pionier in zijn. Daarom spreekt de talentgerichte aanpak van Konekt ons ook zo aan.

We weten dat we op veel drempels gaan botsen, want dat heb je als je pioniert.
Jean-Pierre Van Baelen, Algemeen directeur bij OLO-Rotonde

“We kwamen bij Konekt terecht via Brake-Out, een werking die volledig past in onze overtuiging. Je moet mensen in een vroeg stadium, op het moment dat zij nadenken over hoe ze hun leven willen organiseren, bij de hand nemen en een kader aanreiken zodat ze dat voor zichzelf kunnen. De mensen meenemen in een ontdekkingstocht, om die oriëntatie voor zichzelf te vinden. Ik vind het heel belangrijk dat we op dat vlak gaan investeren in opleidingen die mensen maximaal gaan wapenen om daar naartoe te gaan. Daarin zit zo’n mooie match. Ik hoop dat we samen heel wat beroepsvoorbereidende en beroepsvormende trajecten kunnen uitzetten. En ik spreek het woord ‘beroep’ heel bewust uit, omdat het gaat over inclusieve werkvloeren. We willen samen met onze partnerorganisaties een participatieladder kunnen opzetten, zodat mensen zich binnen de organisaties waar ze gaan werken ook kunnen blijven ontwikkelen. Dat ze stappen kunnen blijven zetten om te groeien binnen hun werk, want leren stopt voor niemand.

“Onze langetermijnvisie? We willen dat mensen weten dat ze bij ons terecht kunnen als ze het traject van hun leven zelf in handen willen nemen. En dat ze weten dat wij dat doen vanuit een heldere, duidelijke visie, vanuit volwaardigheid, vanuit in relatie gaan met elkaar. Op lange termijn willen we dat mensen zien dat we een organisatie zijn die goed lokaal verankerd is, waar ieders expertise gerespecteerd wordt. Op het pad daarnaartoe gaan we nog veel boeiende, leuke en uitdagende verhalen moeten schrijven. Maar evengoed zullen we op veel drempels botsen, want dat heb je als je pioniert, dan kom je gigantisch veel drempels tegen: in de regelgeving, in statuten van personen… Vanuit onze samenwerking willen we ook een sensibiliserende rol hebben naar overheden, naar besturen. Zo effenen we het pad naar inclusie ook voor anderen.

“Dit hele project vraagt natuurlijk een grote investering van tijd, energie en middelen. En we weten dat de middelen schaars zijn. Maar we willen écht deze richting uitgaan, dus we zoeken heel doelbewust projecten en projectsubsidies op, zodat we de nodige middelen hebben om deze omslag te kunnen realiseren. Daarom gaan we ook op zoek naar duurzame partners, om samen te kijken hoe we dat pad duurzaam kunnen bewandelen. Onderweg willen we zo veel mogelijk verbindingen maken met personen, met andere sectoren, tussen lokale besturen… De oplossingen voor morgen liggen in dat verbindende verhaal.”

Wil jij ook het verschil maken?

Ben jij helemaal overtuigd van een inclusief beleid, maar weet je niet goed waar beginnen? Wij helpen je met veel plezier verder! Bekijk ons aanbod vormingen en coaching voor het jaar 2023, of contacteer ons om samen een traject op maat samen te stellen.

Lees je alles graag even na in het Konekt Vormingsmagazine?

Download het magazine > of vraag een papieren exemplaar aan >

Geplaatst op zo 1 januari '23