Openbaar vervoer

Konekt werkte mee aan nieuwe reservatie-app NMBS: "Belangrijke stap"

Autonoom met de trein reizen is voor veel mensen met een handicap vandaag geen optie. Stations en treinen zijn vaak moeilijk toegankelijk en daarom biedt NMBS assistentie aan. Vanaf nu kan je die assistentie een stuk makkelijker aanvragen via de nieuwe app NMBS Assist. Konekt werkte mee aan de ontwikkeling van de app.

GDL 4744
© NMBS

Laagdrempelige app met nieuwe mogelijkheden

Tot nu toe kon je via telefoon, website of social media assistentie aanvragen. Vaak was dat een omslachtige en weinig toegankelijke procedure. Met de nieuwe app NMBS Assist verdwijnen een aantal drempels:

  • Iedere keer opnieuw je gegevens invullen? Je kan nu je My NMBS-account gebruiken, waardoor de app meteen weet welke assistentie je nodig hebt.
  • Je kan de trein en de stations kiezen die je nodig hebt. Tot nu toe moest je het doen met het voorstel van de klantendienst.
  • Je kan meerdere aanvragen voor hetzelfde traject doen. Handig als je regelmatig pendelt.
  • NMBS Assist houdt je op de hoogte van de status van je aanvraag. Die aanvraag komt ook meteen terecht bij de assistentie-teams, die dan kunnen bevestigen of jouw aanvraag mogelijk is.
Nmbs app screenshot
We zijn blij om na een intensieve samenwerking een app te zien die inspeelt op de noden van de gebruikers. Voor Konekt is dit een mooi voorbeeld van cocreatie: de bijdrage van personen met een handicap bleef niet bij louter feedback, maar was een wezenlijk deel van het ontwerpproces.
Kurt Vanhauwaert, expert inclusie bij Konekt

Toegankelijke procedure en dienstverlening

Konekt werkte intensief mee aan deze nieuwe app. Kurt Vanhauwaert: "We zijn blij om na een intensieve samenwerking een app te zien die inspeelt op de noden van de gebruikers. Voor Konekt is dit een mooi voorbeeld van cocreatie: de bijdrage van personen met een handicap bleef niet bij louter feedback, maar was een wezenlijk deel van het ontwerpproces. We onderzochten de customer journey van een klant die via de app assistentie aanvraagt (de customer journey omvat alle stappen van de installatie van de app tot de treinreis en de assistentie - red). Via focusgroepen gingen we na hoe die customer journey in elkaar zit en bij welke stappen het beter kon. We namen de app zélf ook onder de loep, en met onze feedback werd er bijgestuurd om zo tot een betere dienstverlening te komen."

Zolang personen met een handicap niet autonoom de trein kunnen nemen, is het cruciaal dat de aanvraag van assistentie vlot kan gebeuren. NMBS Assist is daarin een erg belangrijke stap, waardoor minder mobiele reizigers hun reis vlotter kunnen plannen.
Kurt Vanhauwaert, expert inclusie bij Konekt

Nodig: Meer nieuwe rijtuigen en meer toegankelijke stations

Van de meer dan 500 stations in België zouden er tegen 2025 150 autonoom toegankelijk moeten zijn. De nieuwe reeks treinstellen M7 krijgen een multifunctioneel rijtuig. Samen met de nieuwe app zijn dit allemaal stappen in de richting van volledig autonoom reizen.

Maar autonoom reizen voor personen met een handicap, daar zijn we nog lang niet aan toe. Kurt Vanhauwaert: "Zolang personen met een handicap niet autonoom de trein kunnen nemen, is het cruciaal dat de aanvraag van assistentie vlot kan gebeuren. NMBS Assist is daarin een erg belangrijke stap, waardoor minder mobiele reizigers hun reis vlotter kunnen plannen. Enorm veel stations zijn verre van toegankelijk en zelfs bij de meest recent gerenoveerde rijtuigen heb je assistentie nodig om aan boord te gaan. Daarom is het voor Konekt belangrijk dat zowel NMBS als de politiek sterk blijft inzetten op toegankelijk openbaar vervoer."

Op papier is dat alvast in orde: in 2021 werd in de grondwet vastgelegd dat personen met een handicap recht hebben op volledige inclusie in de maatschappij. En in het federaal parlement werd in datzelfde jaar een resolutie gestemd die zegt dat autonome mobiliteit voor personen met een handicap het streefdoel moet zijn.

Download de nieuwe app NMBS Assist in de App Store (iOS) of op Google Play (Android).

Geplaatst op ma 23 januari '23