Brake-Out

Antwoorden op veel gestelde vragen over Brake-Out

Brake-Out is een 3-jarig leerprogramma voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking is. Centraal staan: grenzen verleggen, talenten ontdekken en werken aan een betekenisvolle toekomst. Dat klinkt misschien een beetje vaag. Daarom geven we je graag antwoord op veel gestelde vragen.

Brake Out

Collega’s Tim Maenhout en Miriam Hemelsoet geven je in onderstaande video antwoord op 7 veel voorkomende vragen.

 • Wat is Brake-Out eigenlijk?
 • Waarom is een leerprogramma als Brake-Out meer dan ooit sociaal relevant?
 • Wie kan deelnemen aan het 3-jarig programma?
 • In welke steden kun je deelnemen?
 • Hoe gaat het programma concreet in zijn werk?
 • Brake-Out gebeurt in groep. Waarom? En op welke manier gebeurt dat?
 • Wanneer vinden we dat Brake-Out geslaagd is?

Onder het filmpje beantwoorden we ook nog andere vragen over Brake-Out.

Andere FAQ's

 • Waarom is een leerprogramma als Brake-Out sociaal relevant?
  • Veel jongvolwassenen met een verstandelijke beperking of een andere ondersteuningsnood staan noodgedwongen aan de kant in onze maatschappij. Vaak leven ze - letterlijk - met de handrem op.
  • Hun levensloopbaan na de middelbare school lijkt al op voorhand vast te liggen: ofwel het klassieke zorgaanbod ofwel een job in maatwerkbedrijf.
  • Brake-Out bewijst dat dit niet per se zo hoeft te zijn. Dat jongeren zélf kunnen bouwen aan wat ze graag willen in de toekomst. Dat ze een rol kunnen opnemen in de maatschappij en zo een toegevoegde waarde zijn voor iemand anders.
 • Waarom gebeurt Brake-Out in groep? Welke rol hebben de coach en de trainer?
  • We doen het leerprogramma met een groep leeftijdsgenoten. Zo leert iedereen van elkaar en kijk je ook naar de talenten van de anderen. Dat werkt inspirerend om ook bij jezelf andere talenten te ontwikkelen.
  • De coach richt zich op elke cursist individueel en kijkt hoe de jongere gedurende de 3 jaar groeit. Welke persoonlijke ambities komen aan de oppervlakte? Wat heeft de cursist nodig om die ambities waar te kunnen maken?
  • De trainer richt zich meer op de groep en speelt in op de leernoden en ideeën van de deelnemers. De trainer verzorgt het educatieve gedeelte, zoals uitstappen, workshops, thematische sessies rond mediawijsheid, relaties, seksualiteit...
  • Dit zijn al onze coaches en trainers
 • Hoe evolueert het leerprogramma van jaar 1 tot jaar 3?
  • In jaar 1 staan de talenten centraal. We gaan de talenten die aanwezig zijn bij jongeren verkennen en ontwikkelen. Wat doe je graag? Wat kun je goed? Waar ben je minder goed in? Hoe ga je beter om met iets wat je niet goed kunt?
  • In jaar 2 brengen we samen met de jongeren en hun netwerk de kleine en grote dromen in kaart. Via een actieplan proberen we die dromen in kleine stapjes te verwezenlijken. Door erop uit te trekken, leerervaringen op te doen, zelf een project in elkaar te boksen.
  • In jaar 3 kijken we al verder in de richting van 'wat na 3 jaar Brake-Out'? We durven grotere dromen benoemen en aanpakken. De deelnemers doen langdurigere leertrajecten en staan met beide voeten in de samenleving. Ze doen bijvoorbeeld een stage bij een bedrijf, of gericht vrijwilligerswerk bij een vereniging... Die ervaringen nemen ze mee voor de toekomst.

 • Wat moet ik minimum kunnen om als cursist deel te nemen?
  • Iedereen heeft dromen en talenten. We proberen Brake-Out dan ook toegankelijk te maken voor iedereen. De wil om te groeien en te werken aan je eigen droom is voor ons het belangrijkste. We helpen je hier over nadenken tijdens een kennismakingsgesprek. Ben je gemotiveerd, dan bekijken we hoe we het samen wél kunnen.
  • We vragen om op eigen houtje naar de cursuslocatie te komen. Dat kan uiteraard met het openbaar vervoer of met iemand uit je netwerk.
  • Brake-Out is een groepsgebeuren is. Kunnen functioneren in een groep is dus wel belangrijk. We stellen de groep zelf samen om de leerkansen van iedereen zo optimaal mogelijk te houden.
 • In welke steden kan ik Brake-Out volgen?
  • Op dit moment in Gent, Leuven, Antwerpen en Brugge. We hebben ook plannen voor groepen in Hasselt en Brussel.
  • Onze cursuslokalen liggen altijd dichtbij het station, zodat je er gemakkelijk geraakt met de bus of de trein. Veel deelnemers leren door Brake-Out zelfstandig het openbaar vervoer nemen. In het derde jaar zitten we soms op een andere locatie en kan het traject ingewikkelder worden. Deelnemen aan de samenleving houdt ook in dat je overal je weg probeert te vinden.
  • Waar mogelijk kiezen we locaties waar ook andere bedrijven of organisaties aanwezig zijn. Plekken waar bezoekers uit de hele samenleving over de vloer komen. In Brugge zitten we in het MaM, in Antwerpen in Mundo-A en Gent aan de Hopper. Dat stimuleert om deel te nemen aan lokale (buurt)initiatieven.
  • Bekijk hier al de Brake-Out-locaties
 • Wanneer starten de nieuwe eerstejaarsgroepen?
  • Nieuwe groepen starten telkens in september.
  • Het is ook mogelijk om op een later tijdstip gedurende het jaar in te stappen. Vraag een kennismakingsgesprek aan om de mogelijkheden te bespreken.
  • Sowieso doen we het hele jaar door intakegesprekken. Vaak al maanden voor het nieuwe schooljaar van start gaat. Je kunt het hele jaar door inschrijven of een kennismakingsgesprek aanvragen. Lees meer
 • Kan ik Brake-Out combineren met de middelbare school?
  • We hebben deelnemers die het programma combineren met hun school. Dit gebeurt wel in overleg met de directie van de betreffende school.
  • Wij raden aan om eerst contact op te nemen met de directie van de school om te vragen of het mogelijk is. Indien akkoord van directie, neem dan contact met ons op. Samen zorgen we voor de rest!
 • Waarom betrekken jullie de supporters bij het leerporgramma?
  • Brake-Out werkt het beste met steun van supporters. Dat kunnen de ouders van de jongere zijn, maar ook broers, zussen, vrienden, familieleden. M.a.w. iedereen die voor de cursist support en die zijn/haar droom mee wil helpen bereiken.
  • De supporters zorgen voor de verbinding met de nabije omgeving van de Brake-Out deelnemer. Ze kijken mee uit naar mogelijkheden waarin hij/zij een betekenisvolle rol kan uitproberen of opnemen.
  • De supporters zijn aanwezig op enkele formele en informele momenten. Bij het begin van Brake-Out is er een gezellige kennismakingsdrink met de groep. 2 keer per jaar organiseren we een supportersavond, waarbij we de supporters meenemen in wat de jongeren willen verwezenlijken. Tijdens denkavonden kun je als supporter ook meedenken over hoe we onze werking nog kunnen verbeteren. Tijdens toonmomenten tonen de cursisten wat ze het voorbije semester of jaar gerealiseerd hebben.
  • We nodigen supporters regelmatig uit bij de individuele groeigesprekken tussen de coach en de deelnemer.
 • Wanneer vinden jullie Brake-Out geslaagd?
  • Als de deelnemers na 3 jaar goed weten waar ze goed in zijn en wat ze graag doen. Als ze hun talent specifiek inzetten en op die manier van betekenis zijn voor andere mensen.
  • Welke rol iemand opneemt, dat is heel persoonsgebonden. Bij sommige cursisten focussen we op bepaalde talenten, zodat ze een grote rol kunnen opnemen binnen hun gezin of leefgemeenschap. Maar net zo goed werken we rond iemands specifieke wens/droom voor betaalde tewerkstelling. Dan kijken we wat zo'n betaalde job allemaal inhoudt en doen we werkervaringen op bij bedrijven en organisaties.
  • Brake-Out leert je een rol van betekenis opnemen met je talenten. Zo hoor je er meer bij en sta je veerkrachtiger in moeilijkere situaties. Door nu te investeren in je toekomst, kun je later bewustere keuzes maken en je (eventuele) zorgbudget gebruiken waarvoor het écht dient.
 • Hoeveel kost Brake-Out? Kan ik ook betalen met een persoonsvolgend budget of RTH-middelen?
  • Als cursist ontvang je per cursusjaar 2 dagen per week dagondersteuning (behalve tijdens de schoolvakanties). Er is een projectweek van 5 dagen dagondersteuning in de zomervakantie. Daarnaast zijn er 2 tot 4 individuele groeigesprekken, van 1 tot 2u.
  • We kiezen voor administratieve vereenvoudiging en bepalen voor de leefkosten een bedrag op basis van álle kosten op jaarbasis. Voor 1 dag ondersteuning bedraagt deze leefkost 21 euro.
  • Brake-Out is vergunde Zorgaanbieder bij het VAPH. Je kunt dus je persoonsvolgende budget gebruik. Ook RTH-middelen of je eigen middelen zijn een mogelijkheid.
  • Lees een uitgebreide toelichting op de kostenpagina

Brake-Out, jouw springplank naar een leven met pit

 • Ben jij tussen 18 en 30 jaar oud?
 • Heb je een verstandelijke beperking, ASS of NAH?
 • Zin in een volwassen leven met pit?

Het BuSO is gedaan en je bent klaar voor een volwassen leven. Maar je weet nog niet goed wat je juist wil de komende jaren. Of hoe je jouw dromen kunt verwezenlijken. Bij Brake-Out ontdek je het samen met andere jongeren. 3 jaar lang, 2 dagen per week gaan we op zoek naar jouw talenten en bouwen we aan jouw toekomstplan. Brake-Out is er in Gent, Leuven, Antwerpen en Brugge.

Meer info over Brake-Out Schrijf je in
Brake out samen
Datum bericht di 19 januari '21