Hoeveel kost een jaar Brake-Out?

Het leerprogramma van Brake-Out duurt 3 jaar. Als cursist neem je 2 dagen per week deel. We vertellen je graag hoe we onze kosten berekenen en op welke manieren je dit kunt betalen. Brake-Out is een Vergunde Zorgaanbieder bij het VAPH. Je gebruikt dus je persoonsvolgende budget, RTH-middelen of eigen middelen.

Kostprijs brake out

Overzicht van de kostenberekening


Brake-Out gebruikt jouw middelen voor

 • De ontwikkeling van inhoudelijke programma.
 • De begeleiding door coaches en trainers.
 • Organisatorische kosten om het programma zo aangenaam mogelijk te kunnen aanbieden. Denk aan dranken, verzekering, workshops, huur van cursuslokalen, supportersavonden, toonmomenten, educatieve uitstappen, vervoer, administratieve ondersteuning…

Als cursist ontvang je per cursusjaar

 • 2 dagen per week dagondersteuning (behalve tijdens de schoolvakanties).
 • Een projectweek van 5 dagen dagondersteuning in de zomervakantie.
 • 2 tot 4 groeigesprekken. Dat zijn individuele gesprekken van 1 tot 2u.

Leefkosten

 • Bij Brake-Out kiezen we voor administratieve vereenvoudiging. We bepaalden voor de leefkosten een bedrag op basis van álle kosten op jaarbasis.
 • Voor 1 dag ondersteuning bedraagt deze leefkost 21 euro.
 • Voor individuele ondersteuning bedraagt deze leefkost 5,38 euro per gesprek.
Bij Brake-Out kiezen we voor administratieve vereenvoudiging. We bepaalden voor de leefkosten een bedrag op basis van álle kosten op jaarbasis.

Zo kun je de zorggebonden kosten van het programma financieren


Met je persoonsvolgende budget

 • Je budgethouder betaalt 10,2 punten voor het Brake-Out programma per volledig kalenderjaar.
 • De budgethouder ontvangt een kalender waarop alle dagen en gesprekken genoteerd staan.
 • Op de maandelijkse factuur staat ook een overzicht van de aangerekende leefkosten.

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) + eigen middelen

 • Wij willen graag dat zoveel mogelijk mensen gemakkelijk kunnen deelnemen aan Brake-Out. Niet iedereen beschikt echter over een persoonsvolgend budget.
 • Daarom hebben we met Brake-Out ook de mogelijkheid bevraagd om rechtstreeks toegankelijke hulp aan te bieden.
 • We krijgen hiervoor momenteel van de overheid 48 RTH-punten. Die verdelen we onder verschillende cursisten. Momenteel krijg je 3,2 van de 7,4 benodigde punten via Brake-Out.

Eigen middelen

 • Je betaalt het volledige cursusgeld met eigen middelen.

Het kostenplaatje meer in detail weten?

Wil je meer weten over het kostenplaatje? Neem dan contact op met info@brake-out.be. Collega Emmy en de regiocoach geven je graag toelichting en bekijken samen met jou alle mogelijkheden meer in detail.

Kostprijs brake out vaph