Het 3-jarig programma van Brake-Out

Bij Brake-Out bouw je aan een toekomst met pit, waarin je zelf je leven in handen neemt. Je hoort erbij en neemt een rol van betekenis op voor anderen. Op deze pagina vertellen we hoe het 3-jarig leerprogramma eruit ziet. En hoe je jezelf inschrijft voor een Brake-Out groep in Gent, Leuven, Brugge of Antwerpen.

Leerporgramma brake out
 • Wat zijn jouw talenten?
 • Wat doe je écht graag?
 • Hoe kun jij jouw sterktes inzetten in verschillende situaties?

Bij Brake-Out zoeken we het samen met jou uit. Samen met andere jongeren met een ondersteuningsnood zoals een verstandelijke beperking, ASS of NAH leer je nieuwe plaatsen en mensen kennen. Je bouwt actief aan je toekomst en staat veerkrachtiger in het leven. Brake-Out doe je samen met andere jongeren, coaches, je familie en supporters. Je staat er niet alleen voor.

Brake Out groep

3 jaar, 2 dagen per week

 • Je neemt 2 vaste dagen per week deel aan het Brake-Out programma. Dat doe je samen met een vaste groep van medecursisten, een coach en een trainer.
 • Je blijft 1 dag op de vaste cursuslocatie (in Gent, Leuven, Antwerpen of Brugge). Tijdens workshops, thematische sessies en projecten ontdek je in groep wat jouw talenten zijn. Je bouwt aan je zelfvertrouwen en doet succeservaringen op. De andere dag trek je erop uit. Dan bezoek je plaatsen waar je kan werken of je vrije tijd beleven…
 • Daarnaast krijg je individuele begeleiding van de Brake-Out-coach. Samen werken jullie doelgericht aan een toekomstplan.
Brake Out juki en fien

Dag 1: op de vaste cursuslocatie

Tussen 9u en 10u kom je aan op de vaste cursuslocatie. Dan is er tijd om bij te praten, iets te drinken of wat te chillen. Van 10u tot 16u loopt het dagprogramma. De invulling hangt af van het thema waar jouw groep op dat moment rond werkt. Je deelt je interesses en we spelen daar op in.

Dag 2: we trekken erop uit

Elke week trekken we er 1 keer op uit voor een leerervaring. We bezoeken een museum of testen een nieuwe sport uit. We leren de hobby’s van de medecursisten kennen, werken een dag mee in een bedrijf, doen creatieve workshops… Alles kan! Meestal vertrekken we ’s morgens vanuit de vaste cursuslocatie. We gebruiken zoveel mogelijk het openbaar vervoer.

Brake out dromen waarmaken

Leerlijnen en levensthema's

Brake-Out werkt in verschillende modules rond jouw talenten. Rond keuzes maken, werken aan jouw droom, bijleren, oefenen en zelf een rol opnemen. Daarbij komen levensthema’s als wonen, relaties, vrije tijd en werken aan bod. Alles wat we doen, is gelinkt aan deze 4 leerlijnen:

 • Erbij horen
 • Van betekenis zijn
 • Je talenten inzetten
 • Het zélf doen

De coaches en trainers stemmen het programma zo goed mogelijk af op de interesses en talenten die in hun groep leven. Naarmate het project vordert, wordt de begeleiding individueler. Dan nemen de cursisten actief rollen op in leerwerkplekken die matchen met hun interesse en talent.

Antwoorden op veel gestelde vragen

Zit je met vragen over Brake-Out? Wil je meer weten over de talent-trajecten? Hieronder vind je veel gestelde vragen die je al een eind op weg helpen. Wil je nog meer weten? Vraag dan een kennismakingsgesprek aan. We vertellen er alles over onze werking en beantwoorden er met plezier op jouw vragen.

 • Wat maakt Brake-Out zo uniek?
  • Veel jongvolwassenen met een verstandelijke handicap of een andere ondersteuningsnood staan noodgedwongen aan de kant in onze maatschappij. Vaak leven ze - letterlijk - met de handrem op.
  • Hun levensloopbaan na de middelbare school lijkt al op voorhand vast te liggen: ofwel het klassieke zorgaanbod ofwel een job in maatwerkbedrijf.
  • Brake-Out bewijst dat dit niet per se zo hoeft te zijn. Dat jongeren zélf kunnen bouwen aan wat ze graag willen in de toekomst. Dat ze een rol kunnen opnemen in de maatschappij en zo een toegevoegde waarde zijn voor iemand anders.
 • Waarom gebeurt Brake-Out in groep? Welke rol hebben de coach en de trainer?
  • We doen het leerprogramma met een groep leeftijdsgenoten. Zo leert iedereen van elkaar en kijk je ook naar de talenten van de anderen. Dat werkt inspirerend om ook bij jezelf andere talenten te ontwikkelen.
  • De coach richt zich op elke cursist individueel en kijkt hoe de jongere gedurende de 3 jaar groeit. Welke persoonlijke ambities komen aan de oppervlakte? Wat heeft de cursist nodig om die ambities waar te kunnen maken?
  • De trainer richt zich meer op de groep en speelt in op de leernoden en ideeën van de deelnemers. De trainer verzorgt het educatieve gedeelte, zoals uitstappen, workshops, thematische sessies rond mediawijsheid, relaties, seksualiteit...
 • Hoe evolueert het leerprogramma van jaar 1 tot jaar 3?
  • In jaar 1 staan de talenten centraal. We gaan de talenten die aanwezig zijn bij jongeren verkennen en ontwikkelen. Wat doe je graag? Wat kun je goed? Waar ben je minder goed in? Hoe ga je beter om met iets wat je niet goed kunt?
  • In jaar 2 brengen we samen met de jongeren en hun netwerk de kleine en grote dromen in kaart. Via een actieplan proberen we die dromen in kleine stapjes te verwezenlijken. Door erop uit te trekken, leerervaringen op te doen, zelf een project in elkaar te boksen.
  • In jaar 3 kijken we al verder in de richting van 'wat na 3 jaar Brake-Out'? We durven grotere dromen benoemen en aanpakken. De deelnemers doen langdurigere leertrajecten en staan met beide voeten in de samenleving. Ze doen bijvoorbeeld een stage bij een bedrijf, of gericht vrijwilligerswerk bij een vereniging... Die ervaringen nemen ze mee voor de toekomst.

 • Wat moet ik minimum kunnen om als cursist deel te nemen?
  • Iedereen heeft dromen en talenten. We proberen Brake-Out dan ook toegankelijk te maken voor iedereen. De wil om te groeien en te werken aan je eigen droom is voor ons het belangrijkste. We helpen je hier over nadenken tijdens een kennismakingsgesprek. Ben je gemotiveerd, dan bekijken we hoe we het samen wél kunnen.
  • We vragen om op eigen houtje naar de cursuslocatie te komen. Dat kan uiteraard met het openbaar vervoer of met iemand uit je netwerk.
  • Brake-Out is een groepsgebeuren. Kunnen functioneren in een groep is dus wel belangrijk. We zijn erg bewust bezig met de groepssamenstelling om de leerkansen van iedereen optimaal te houden.
  • We werken met groepen van maximum 9 deelnemers.
 • In welke steden kan ik Brake-Out volgen?
 • Wanneer starten de nieuwe eerstejaarsgroepen?
  • Nieuwe groepen starten telkens in september.
  • Je kan het hele jaar door een kennismakingsgesprek aanvragen met een leuke medewerker van Brake-Out.
  • Het is mogelijk om op een later tijdstip in het jaar in te stappen.
 • Op welke manier werken we graag samen met ouders en belangrijke anderen?
  • Brake-Out werkt het beste met steun van belangrijke anderen. Dat kunnen de ouders van de jongere zijn, maar ook broers, zussen, vrienden, familieleden. M.a.w. iedereen die voor de deelnemer supportert en die hun droom mee wil helpen bereiken.
  • De supporters zorgen voor de verbinding met de nabije omgeving van de Brake-Out-deelnemer. Ze kijken mee uit naar mogelijkheden waarin hij/zij een betekenisvolle rol kan uitproberen of opnemen.
  • De supporters zijn aanwezig op enkele formele en informele momenten. Bij het begin van Brake-Out is er een gezellige kennismakingsdrink met de groep. 2 keer per jaar organiseren we een Brake-Out-café, waarbij we de supporters meenemen in wat de jongeren willen verwezenlijken. Tijdens denkavonden kun je als supporter ook meedenken over hoe we onze werking nog kunnen verbeteren. Tijdens toonmomenten tonen de deelnemers wat ze het voorbije semester of jaar gerealiseerd hebben.
  • We nodigen supporters regelmatig uit bij de individuele groeigesprekken tussen de coach en de deelnemer.
 • Wanneer is Brake-Out geslaagd?
  • Na 3 jaar weten de deelnemers goed waar ze goed in zijn en wat ze graag doen. Ze zetten hun talent specifiek in en ze zijn op die manier van betekenis voor andere mensen.
  • Welke rol iemand opneemt, dat is heel persoonsgebonden. Bij sommige deelnemers focussen we op bepaalde talenten, zodat ze een grote rol kunnen opnemen binnen hun gezin of leefgemeenschap. Maar net zo goed werken we rond iemands specifieke wens/droom voor betaalde tewerkstelling. Dan kijken we wat zo'n betaalde job allemaal inhoudt en doen we werkervaringen op bij bedrijven en organisaties.
  • Brake-Out leert je een rol van betekenis opnemen met je talenten. Zo hoor je er meer bij en sta je veerkrachtiger in moeilijkere situaties. Door nu te investeren in je toekomst, kun je later bewustere keuzes maken en je (eventuele) zorgbudget gebruiken waarvoor het écht dient.
 • Hoeveel kost Brake-Out?
  • Brake-Out is vergunde Zorgaanbieder bij het VAPH.
  • Je kan deelnemen op basis van persoonsvolgende financiering:
   • ofwel via rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)
   • ofwel via niet-rechtstreeks toegankelijke hulp (PVB)
   • ofwel via eigen middelen
  • Na het kennismakingsgesprek ontvang je een vrijblijvende offerte op jouw maat.

Schrijf je in voor Brake-Out

Zin om deel te nemen aan Brake-Out? Vraag een gratis en vrijblijvend kennismakingsgeprek aan. Daarin leer je alles over het traject. We maken tijd om in te gaan op je persoonlijke vragen en situatie.

Vraag een kennismakingsgesprek aan
Logo Brake Out VAPH Autistem