Onderwijs

Inclusief onderwijs met CVO Inclusief

Geef Centra voor Volwassenonderwijs (CVO) tools zodat ze hun deuren ook openzetten voor cursisten met een (verstandelijke) beperking. Met dat doel gingen Konekt en 6 partners aan de slag in het proefproject CVO Inclusief. Deze 3 pioniers stonden op de eerste rij.

Cvo inclusief 4

Anneleen Beels - Proefstudente

“Vorig jaar werkte ik 3 dagen per week in een grootkeuken, als begeleid werker. Ik had zin om iets nieuws te leren en volgde bij CVO KISP 2 modules van de opleiding Zorgkundige. Eerst ‘Logistieke vaardigheden’, daarna ‘Aangepaste voeding’. Dag en nacht heb ik gestudeerd, en het heeft geloond. Ik bezit nu een deelcertificaat waarin staat dat ik 10 van de 13 competenties behaald heb, en 1 competentie met aanpassingen. Naast mijn post in de grootkeuken werk ik sinds kort ook 3 uur per week in een Woonzorgcentrum. Super tof!”

Griet Deslee - Docent CVO-Kisp

“Voor Anneleen in mijn lessen startte, had ik de CVO-inclusief-training voor docenten gevolgd. Heel interessant. We leerden onder andere dat eenvoudig taalgebruik, goed beeldmateriaal, een groot lettertype en voldoende structuur belangrijk is wanneer je lesgeeft aan iemand met een beperking. En wil je de cursist de juiste ondersteuning aanbieden, dan is het belangrijk om op voorhand al eens af te spreken. Het heeft me veel geholpen dat Anneleen bij onze kennismaking open was over haar beperking. Zij kon bijvoorbeeld maar 1 arm gebruiken voor haar praktijkopdrachten. Daar moesten we een oplossing voor zoeken.”

Jenka Van Hoecke - Konekt-medewerker

“Ik was de tussenpersoon tussen Anneleen, het CVO en docent Griet. Voor de lessen startten, had ik het traject van thuis tot aan de school al eens afgelegd met Anneleen. We namen ook al eens een kijkje in de leslokalen. De eerste lessen was ik er nog bij om te ondersteunen, maar al snel bleek dat Anneleen heel zelfstandig was. Ik bekeek met Griet de planning en overliep waar nog extra aanpassingen nodig waren. We zochten ook naar een aangepaste manier om Anneleens basiscompetenties te evalueren. Dat werden uiteindelijk deelcertificaten.”

Over CVO inclusief

Konekt wil personen met een verstandelijke beperking meer kans geven op (begeleid) werk. Een eerste stap daarvoor is toegang tot het reguliere volwassenenonderwijs. Met dit project onderzochten we hoe opleidingscentra voor volwassenonderwijs (vaak kleine) aanpassingen kunnen doen om cursisten met een beperking de nodige ondersteuning te geven. In 2019 volgden 6 proefcursisten een opleiding bij CVO HIK in Geel en CVO KISP in Gent. Andere projectpartners waren Thomas More, MPI Oosterlo, De Triangel en Pasform. ESF Vlaanderen gaf financiële steun.

Cvo inclusief 2
Geplaatst op za 9 februari '19