Onderwijs

Met inclusive jobdesigning naar een nieuwe vorm van arbeid

Met het project Hotspots voor Talent werkt Konekt aan systeemverandering binnen onderwijs en tewerkstelling. In inclusieve learninghubs ontmoeten leerlingen, leerkrachten en werkgevers elkaar. Samen experimenteren ze met arbeidsmogelijkheden.

Leven leren werken in 2050

ESF-oproep voor proefprojecten

In 2018 deed de Vlaamse afdeling van het Europees Sociaal Fonds (ESF) een oproep voor proefprojecten die uittesten hoe leven, leren en werken er in 2050 zou kunnen uitzien. Konekt werd geselecteerd met het project Hotspots voor Talent. Dat zal van 2019 tot 2021 systeemverandering binnen onderwijs en tewerkstelling in gang steken. Hoewel onze focus ligt op beter onderwijs en tewerkstelling voor personen met een beperking, zien we de omschakeling veel breder.

Werf mensen (met een beperking) aan op hun specifieke kwaliteiten en zet die talenten in op meerdere plekken in het bedrijf.
Katrien De Baets, Konekt

Meer cross-over tussen onderwijs en bedrijfsleven

Onder hotspots verstaat Konekt inclusieve leerplekken, waar naast de school ook bedrijven, organisaties en particulieren betrokken worden. In cross-overactiviteiten krijgen leerlingen de kans om te experimenteren met wat ze goed kunnen en graag doen, en worden ze gestimuleerd om daar extra op in te zetten. Hoe? Daarvoor zijn veel scenario’s mogelijk. Eén is werken met individuele leerplannen, die veel regie leggen bij de leerling zelf. Een andere piste is dat ook de leerkrachten zelf rollen opnemen die meer bij hun eigen talent aansluiten, in plaats van álle verantwoordelijkheden rond één specifiek vak op hen te nemen. Is er een leerling met een bepaalde leernood of passie, dan kan men kijken welke personen binnen de school of de omgeving het meest aangewezen zijn om daarmee aan de slag te gaan.

Personeel aanwerven a.d.h.v. inclusive jobdesigning

Een ander luik van het project focust op de manier waarop bedrijven personeel aanwerven. “Vandaag gaan vacatures doorgaans heel breed," zegt Katrien De Baets van Konekt. "Je moet binnen één functie een waaier aan taken uitoefenen, terwijl de meeste mensen in sommige vaardigheden beter zijn dan in andere. Er bestaat geen diploma dat garandeert dat de persoon die jij aanwerft voor een functie, ook goed is in álle aspecten van die job. Het zou interessanter zijn om mensen op hun specifieke kwaliteiten aan te werven en die kwaliteiten op meerdere plekken in het bedrijf in te zetten. Zo kun je als individu tegelijkertijd in meerdere teams werken, telkens met collega’s met complementaire vaardigheden. Dit maakt het voor bedrijven gemakkelijker om ook personen met een beperking in te schakelen. Vandaag komen die zelden in aanmerking voor een vacature, omdat ze niet aan alle gevraagde capaciteiten voldoen.”

“Onze oude manier van werken en leren begint echt in de weg te zitten. De meeste systemen ontstonden tijdens de industriële revolutie.”
Benedict Wauters, ESF Vlaanderen

Waarom ESF voor Konekt koos

Het project wordt ondersteund door ESF Vlaanderen. Benedict Wauters, ESF-expert innovatie en impactevaluatie, licht toe waarom Vlaanderen de projectoproep lanceerde. En hoe ze de rol van Konekt daarin ziet. “In een traditioneel beleidsproces werkt de overheid met hetgeen vandaag al gebeurt of bestaat in de maatschappij, en hoe we dat kunnen verbeteren. De projecten die we selecteerden voor ‘Leven, leren, werken in 2050’ voeden de beleidsmakers rond wat mogelijk kan zijn in de toekomst. Alle projecten rollen hun theorieën ook in de praktijk uit, zodat we een beeld krijgen van wat we in de toekomst eventueel mogen verwachten. Konekt heeft een duidelijke visie dat we de onderwijs- en arbeidswereld niet gewoon kunnen opknappen, maar dat we het echt systemisch probleem moeten aanpakken. Bij de andere partners is het thema inclusie minder duidelijk opgenomen. Konekt kan hen daar zeker in challengen.”

Onze maatschappij blijft evolueren

Wat Wauters zelf denkt over het huidige onderwijs- en tewerkstellingssysteem? “We zijn op een moment gekomen waarbij onze oude manier van leren en werken echt in de weg begint te zitten. Ze komt niet meer tegemoet aan de manier waarop we als maatschappij en als mens geëvolueerd zijn. Het is belangrijk te beseffen dat de meeste systemen van vandaag ontstonden tijdens de industriële revolutie, toen arbeiders een minimum aan opleiding kregen om in de fabrieken te kunnen werken. Vandaag leven we in een kenniseconomie en is er een tekort aan arbeidskrachten. Ikzelf heb één kind dat waarschijnlijk hoogbegaafd is en een ander met een autisme spectrum stoornis. Als ik zie hoe men daarmee omgaat in het onderwijs, dan denk ik dat er nog veel werk aan de winkel is."

Geplaatst op vr 1 mei '20