Onderwijs

Konekt steunt topman Gemeenschapsonderwijs, die pleit voor hervorming beroep leerkracht

Koen Pelleriaux, nieuwe topman van het Gemeenschapsonderwijs (GO!) pleit voor een radicale hervorming van het leerkrachtenberoep. Konekt is het helemaal eens met zijn woorden. Meer nog: in 3 middelbare scholen in Brugge en Wetteren experimenteren we al met deze visie. We onderzoeken samen met leerkrachten en leerlingen hoe ze meer vanuit hun individuele talenten kunnen werken.

School

In de krant Het Nieuwsblad vertelde Pelleriaux hoe hij af wil van het ‘verouderde’ model waarbij elke leraar álles moet kunnen. Vandaag is de Vlaamse leraar docent, videomaker, zorgverlener, enzovoort. Hij moet nog net niet kunnen vliegen. Maar die witte raven bestaan niet. De grote werkdruk binnen het onderwijs en de spreidstand tussen alle verschillende taken, zorgt ervoor dat het lerarenberoep steeds onaantrekkelijker wordt, met dalende kwaliteit tot gevolg. "In een bedrijf verdeelt de manager de taken toch ook," meent Pelleriaux. "Waarom zou dat in een school anders moeten?"

Een talentenprofiel voor elke leerkracht

Konekt is blij met de woorden van de GO!-topman. Met ons project Hotspots voor Talent - gesteund door het Europees Sociaal Fonds (ESF) – onderzoeken we al een tijd hoe leerkrachten en leerlingen uit hun volle kracht kunnen werken. Dat doen we met 3 pilootscholen: GO! Atheneum Campus Kompas, BuSO Ravelijn uit Brugge en de Brugse Steinerschool. Beetje bij beetje creëren we talentenprofielen van leerkrachten en leerlingen. Waar zijn ze goed in? Van welke taken krijgen ze energie? Maar minstens zo belangrijk: welke elementen uit hun job trekken hun energiepeil omlaag? Ons streefdoel is om alle taken uit het bredere schoolteam in kaart te brengen en vervolgens met het lerarenkorps te kijken welke leerkracht het best matcht bij welke taak.

Hotspots Voor Talent wil alle taken en talenten uit het bredere schoolteam in kaart brengen. Met het lerarenkorps kijken we welke leerkracht het best matcht bij welke taak.
Femke Houbrechts, projectmedewerker Hotspots voor Talent

Veel talent blijft vandaag onbenut

Vandaag blijven veel talenten van leerkrachten (en leerlingen) onbenut. Neem bijvoorbeeld elektriciteitsleraar Mo. Hij heeft talent en goesting voor strategisch denken, maar met zijn functieprofiel mag hij geen beleidsondersteunende rol opnemen in de school. Jammer voor Mo, zonde voor de school. Bovendien verliest Mo wekelijks energie aan leerlingenadministratie, terwijl die taak op het lijf geschreven is van zijn gestructureerde collega Miriam. Door taken te verdelen op basis van talent (teamcrafting) zou Mo een jobinhoud kunnen krijgen die veel meer gelinkt is aan zijn passie en talent. Hij zou tonnen energie hebben om les te geven en het talentdenken op zijn beurt toe te passen bij de leerlingen.

Wat denkt u, meneer Pelleriaux? Zin om de koppen bijeen te steken over uw en onze visie? Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van Hotspots voor Talent.

In samenwerking met:

ESF Vlaanderen - HOWEST - BuSO Ravelijn Brugge - Steinerschool Brugge - GO! Atheneum Campus Kompas

Geplaatst op di 24 augustus '21