Brake-Out

Brake-Out gaat internationaal - de laatste loodjes

In het kader van Erasmus+ onderzoeken we samen met partners uit Duitsland, Cyprus en Letland of Brake-Out ook in andere landen een antwoord kan zijn op de noden van jongvolwassenen met een handicap. Eerder ontvingen we hiervoor al internationaal bezoek in Gent, en trokken we naar Cyprus en Duitsland. Nu ronden we stilaan ons 3-jarig project af.

Koen, Katrien, Jolien en Wine in Cyprus

Het doel van het project is kort samengevat het volgende: een basisversie van Brake-Out vormgeven, die over landsgrenzen heen van toepassing is en vertaald kan worden naar de specifieke context van elk land. Hiervoor werken we samen met 7 enthousiaste partners uit 4 landen, in het kader van een Erasmus+ project van de Europese Commissie.

Waarom we dit doen? Heel veel jongeren met een ondersteuningsnood hebben weinig perspectief. Ze weten niet goed wat ze juist willen na het afstuderen of hoe ze hun dromen kunnen verwezenlijken. Vaak gaan zij van het BuSO naar een beschutte werkplaats of de zorg. En dat is in het buitenland niet anders. Ons leerprogramma Brake-Out wil een oplossing bieden voor jongeren met pit en een beperking. Bij Brake-Out gaan zij samen met andere jongeren op zoek naar hun talenten en bouwen ze aan hun toekomstplan. Wie zijn/haar/hun talenten kent en kan inzetten, kan een rol opnemen in onze samenleving en iets voor een ander betekenen. Willen we dat niet allemaal?

054 Brake Out Antw31maart2022 kopie

De eerste stappen

Het project zette zijn eerste stappen in Gent, met een bezoek van onze internationale partners in maart 2022. Wine Everaert, trainer bij Konekt, stond aan de wieg van Brake-Out en mocht de buitenlandse gasten wegwijs maken. "Tijdens de eerste twee dagen werkten we met de leidinggevenden intensief samen aan de kaders en criteria van dit project. Er werd uitgezoomd en gekeken naar onderzoek van goede praktijken. We herwerkten ons social impact assessment model en discussieerden over de huidige criteria met betrekking tot Brake-Outers, coaches en de grote lijnen van het programma." De aandacht ging ook naar het afstemmen van waarden en visie. Ondanks de verschillen tussen onze organisaties en manier van werken, kozen we allemaal hetzelfde hoofddoel: een inclusieve maatschappij creëren.

Tijdens het bezoek dompelden we onze buitenlandse partners onder in onze werking. Ze kregen een intensieve vormingsdag over talentgericht werk, onze methodieken en onze manier van samenwerken met het persoonlijk netwerk van de deelnemers. We gingen op bezoek bij Brake-Out Antwerpen waar onze gasten hun eigen talenten verder verkenden.

Koen, Katrien, Jolien en Wine in Cyprus

Bezoek aan Cyprus

In september 2022 stapten collega's Koen, Katrien, Jolien en Wine op het vliegtuig naar Cyprus voor het vervolg. We werden er verwelkomd door L.C. Educational, 1 van onze projectpartners. Zij dompelden ons onder in de specifieke context en cultuur in Cyprus, en in hun eigen transition program, dat focust op job skills en life skills. Tijdens werksessies stelden we een 'country neutral' versie van Brake-Out op, die over de landsgrenzen heen van toepassing is. Die kan dan vertaald worden naar de context van elk land. Daarna volgden we 3 dagen een train-the-trainer traject, waarin we de toekomstige coaches en trainers dieper meenamen in de inhoud van ons programma. We testten de Brake-Out methodieken samen uit en brachten een bezoek aan de toekomstige Brake-Out jongeren in Cyprus.

Groepsfoto samen met de Brake-Out-groep in Würzburg

De pilootprojecten

Na dat bezoek, gingen onze internationale partners zelf aan de slag in hun organisaties. Ze hertaalden de 'country neutral' versie van Brake-Out naar hun eigen praktijk, en voerden die in. In juli 2023 kwamen we samen in Duitsland om de resultaten te bespreken. Hoe ging het? Wat behouden we, wat bannen we? Wat leerden we hieruit? We volgden actieve workshops, geleid door partners in het project en Brake-Outers. Daarnaast gingen we op zoek naar de 'pink elephant': datgene wat Brake-Out uniek maakt. En we kwamen dichter bij een communicatiemiddel om onze stakeholders te overtuigen van ons programma.

Wat we leerden uit de pilootprojecten? Projectmanager Jolien De Bruyne van Konekt: "We waren het er allemaal over eens dat Brake-Out echt een mindset is, en dat de grootste meerwaarde schuilt in het talentgericht denken en werken met de Brake-Outers. Alle 3 de projectpartners vulden de piloot in op hun eigen manier: Robert Kümmert Akademie GmbH (Duitsland) werkt slechts 3 uur per week met de deelnemers, maar slaagde er toch al in om een groepsdroom te realiseren. L.C. Educational Ltd (Cyprus) besefte dat hun deelnemers geen band hadden met hun eigen stad, en trok met hen de stad en hun omgeving in. Zo deden de deelnemers meer ervaringen op met het openbaar vervoer en de buurt, iets wat voordien niet in de werking was opgenomen. Latvian Movement for Independent Living (Letland) gebruikte het talentdenken om hun deelnemers meer verantwoordelijkheid te geven. De impact die ze zagen, konden zij omzetten in nieuwe fondsen voor een extra Brake-Out-groep in 2024."

De laatste loodjes

Ons project loopt stilaan ten einde, maar niet voor we onze resultaten delen met gelijkgestemden! Om onze resultaten te verspreiden, het bewustzijn te vergroten en draagvlak te creëren, organiseren we verschillende inspiratiesessies in de partnerlanden. De laatste van deze evenementen gaat door in Leuven op 4 oktober 2024. Verwacht je aan boeiende workshops, uitwisseling met gelijkgestemde organisaties en een lekker hapje en drankje. We dompelen jullie onder in de werking van Brake-Out en delen de resultaten van ons project. Jij komt toch ook?

Op de hoogte blijven van dit project?

Wil jij meer weten over dit project? Wil je deelnemen aan onze inspiratiesessie in Leuven? Schrijf je in op de nieuwsbrief en je ontvangt een uitnodiging!

Blijf op de hoogte Lees meer over Brake-Out
Brake Out

Onze partners

Dit pilootproject is een samenwerking van 7 partners uit 4 landen. We dromen ervan om na een succesvolle uitrol ook in de andere Europese landen te kunnen implementeren.

We nemen met Brake-Out een trekkersrol op in dit project, en werken samen met deze partners:

Mede gefinancierd door de Europese Unie. De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie weer. De Europese Unie kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.

Geplaatst op di 25 juni '24