Brake-Out

Brake-Out gaat internationaal - de pilootprojecten

In het kader van Erasmus+ onderzoeken we samen met partners uit Duitsland, Cyprus en Letland of Brake-Out ook in andere landen een antwoord kan zijn op de noden van jongvolwassenen met een handicap. Eerder ontvingen we hiervoor al internationaal bezoek in Gent, en trokken we naar Cyprus. Deze keer waren we te gast in Duitsland.

Foto SEO Facebooklink 7

Even terugspoelen: wat zijn we ook weer precies aan het doen? Simpel gezegd, zijn we een basisversie van Brake-Out aan het vormgeven, die over landsgrenzen heen van toepassing is en vertaald kan worden naar de specifieke context van elk land. Dat doen we samen met 7 enthousiaste partners uit 4 landen, in het kader van een Erasmus+ project van de Europese Commissie. Dit keer trokken collega's Katrien, Jolien, Koen en Heleen naar het mooie Würzburg in Duitsland.

Pilootprojecten

Het voorbije jaar gingen al onze partners aan de slag met pilootprojecten. Ze implementeerden de Brake-Out-methodiek allemaal in hun eigen werking. Deze week kwamen we opnieuw samen om te bespreken hoe het ging en wat we hieruit leerden: wat behouden we, wat bannen we en wat willen we bereiken? Daarnaast gingen we ook op zoek naar de 'pink elephant', datgene wat Brake-Out uniek maakt, en kwamen we dichter bij een communicatiemiddel om onze stakeholders te overtuigen van Brake-Out.

Maar denk niet dat we heelder dagen in vergaderzalen doorbrachten! We kregen ook een rondleiding bij onze partner Caritas-Don Bosco GmbH - St. Markushof Gadheim. Daarna gingen we op wandel naar het geografische middelpunt van de Europese Unie en leidde een Brake-Outer ons rond op zijn werkplek. Daarnaast volgden we ook actieve workshops, geleid door partners in het project, en door Brake-Outers.

Wat leerden we nu uit de pilootprojecten? Projectmanager Jolien van Konekt: "We waren het er allemaal over eens dat Brake-Out echt een mindset is, en dat de grootste meerwaarde schuilt in het talentgericht denken en werken met de Brake-Outers. Alle 3 de projectpartners vulden de piloot in op hun eigen manier: Robert Kümmert Akademie GmbH (Duitsland) werkt slechts 3 uur per week met de deelnemers, maar slaagde er toch al in om een groepsdroom te realiseren. L.C. Educational Ltd (Cyprus) besefte dat hun deelnemers geen band hadden met hun eigen stad, en trok met hen de stad en hun omgeving in. Zo deden de deelnemers meer ervaringen op met het openbaar vervoer en de buurt, iets wat voordien niet in de werking was opgenomen. Latvian Movement for Independent Living (Letland) gebruikte het talentdenken om hun deelnemers meer verantwoordelijkheid te geven. De impact die ze zagen, konden zij al omzetten in nieuwe fondsen voor een extra Brake-Out-groep in 2024."

Het gaat niet enkel om talent en groei. Het gaat ook om respect, om mensenrechten, om veerkracht en vertrouwen.
Katrijn Dekoninck, Inproof

De grootste waarde van dit project, zit hem volgens Katrijn Dekoninck van Inproof in het feit dat individuen en organisaties zichzelf in vraag stellen. "Ze stellen in vraag hoe zij momenteel met individuen en groepen van jongeren met een verstandelijke beperking en/of autismespectrumstoornis aan de slag gaan. Partners vinden de moed om hun manier van denken aan te passen, om een volledig andere aanpak te introduceren indien nodig. Het gaat niet enkel om talent en groei. Het gaat ook om respect, om mensenrechten, om veerkracht en vertrouwen."

Hoe we nu verder gaan met het project? Voor onze partners liggen de volgende stappen in het verder uitwerken van de pilots. Wij werken intussen verder aan de landneutrale versie van het programma. Samen mappen we ook onze stakeholders, en zoeken we de juiste communicatiestrategie voor het project. En we volgen de impact van de pilots nauwgezet op.

Onze partners

Dit pilootproject is een samenwerking van 7 partners uit 4 landen. We dromen ervan om na een succesvolle uitrol ook in de andere Europese landen te kunnen implementeren.

We nemen met Brake-Out een trekkersrol op in dit project, en werken samen met deze partners:

Geïnteresseerd in Brake-Out?

Wil je meer weten over wat Brake-Out precies is en wat we doen? Of wil je ons helpen om een impact te maken, maar weet je niet goed hoe? Lees meer over onze werking en hoe je je kan inschrijven. Of steun ons - door een financiële gift te doen, een leerervaring aan te bieden aan onze cursisten, of door jouw talenten in te zetten als vrijwilliger. Tot snel!

Lees meer over Brake-Out Steun Brake-Out
Brake Out
Geplaatst op do 6 juli '23