Neem een duik in de wereld van leven met een handicap

Hoe voelt het om een gebouw te betreden als slechtziende? Als persoon in een rolwagen of iemand met een autismespectrumstoornis? In deze onderdompelsessie kruip je in de huid van iemand met een handicap. Samen met experts inzake handicap ontdek je oplossingen om drempels weg te werken.

→ Ervaar zélf het perspectief van iemand met een handicap.

→ Ga in dialoog over je ervaringen, met je peers en met experts inzake handicap.

→ Neem concrete tips mee naar huis om je dienstverlening, werkvloer of producten inclusiever te maken.

Onderdompel fysiek01

foto: © Judith Desmyttere

Programma

 1. Ervaringsgerichte oefeningen: Kruip in de huid van een persoon met een handicap. Iedere deelnemer ervaart via opdrachten en parcours hoe het voelt om blind of slechthorend te zijn, in een rolwagen te zitten, overprikkeld te worden of een verstandelijke beperking te hebben. (Er is een Vlaamse Gebarentaal tolk nodig ter ondersteuning voor expert met auditieve beperking).
 2. Reflectie over ervaring: We gaan in dialoog met de andere deelnemers en met experts inzake handicap, eerst in kleine groep, en daarna ook met de volledige groep. Uit de reflectie destilleren we praktische principes over toegankelijkheid op vlak van ondersteuning, communicatie en omgeving. De experts inzake handicap vullen aan met praktische tips.
 3. Inzichten: We ronden de sessie af met de opgedane inzichten en een overzicht van algemene principes rond inclusie en toegankelijkheid. Met die inzichten en principes kan je meteen concreet aan de slag om de volgende stappen te zetten in jouw bedrijf of organisatie.

 1. Ervaringsgerichte oefening fysieke beperking
  Deelnemers krijgen bij aankomst onmiddellijk een fysieke beperking aangemeten (plaatsnemen in een rolwagen, verminderd zicht of gehoor, ...). Daarna worden ze uitgedaagd om met hun beperking een customer journey te doorlopen. In die customer journey leggen ze samen een traject af, waarbij men met diverse drempels wordt geconfronteerd (aanmelden aan het onthaal, de lift nemen, koffie halen, ...).
 2. Persona mapping fysieke beperking
  Na de ervaringsoefening wordt uitgebreid de tijd genomen voor reflectie in aparte groepen per type handicap. Aan iedere reflectiegroep neemt ook telkens een colesgever (expert inzake handicap) deel. De bedoeling is dat iedere reflectiegroep tot de opmaak van een persona komt die de voornaamste kenmerken in kaart brengt.
 3. Uitwisseling in groep
  Op basis van de opgemaakte personas worden de belangrijkste inzichten uit iedere reflectiegroep met de andere groepen gedeeld. Er is ruimte om vragen te stellen. Per type handicap geven we een aantal algemene principes op vlak van toegankelijkheid mee. De colesgevers vullen dit aan met praktische tips en tricks.
 4. Ervaringsgerichte oefening cognitieve beperking
  Tijdens een tweede ervaringsoefening worden de deelnemers blootgesteld aan een aantal kenmerken van het leven met een cognitieve beperking (meer bepaald ASS, mentale handicap, NAH). De focus ligt op een combinatie van overprikkeling van de zintuigen en moeite met sociaal wenselijk gedrag. Dit gebeurt in een context waarin gedrag, zintuigelijke prikkels, woorden andere betekenissen krijgen. Zo ervaren de deelnemers hoe het leven voor mensen met een cognitieve ondersteuningsnood is.
 5. Persona mapping cognitieve beperking
  We bespreken in groep wat de deelnemers vonden van de oefening. Hierbij staat vooral hun beleving centraal. We laten ook de getuigenis zien van een aantal personen met cognitieve ondersteuningsnood. Dit geeft een goed beeld omtrent hun leefwereld en wat hen bezig houdt. We brengen alle verzamelde informatie opnieuw in kaart op basis van personamapping. We staan ook stil bij de algemene principes van cognitieve ondersteuningsnood.
 6. Groepsgesprek
  Op basis van een inspirerende Ted Talk gaan we met de groep in gesprek over het onderliggend sociaal probleem waar mensen met een handicap voortdurend mee te maken hebben. Een uitwisseling met de aanwezige ervaringsdeskundigen staat garant voor heel wat extra inzichten.
 7. Evaluatie en feedback
  We ronden af in schoonheid door iedereen hun voornaamste inzichten van de dag te laten benoemen en deze in beeld te brengen.

Praktische info

 • doelgroep
  bedrijven en organisaties die inzicht willen krijgen in leven met een handicap
 • duur
  volledige dag (kan ook in een halve dag - zie lager)
 • groep
  van 5 tot 20 deelnemers
 • locatie
  deze workshop verloopt bij voorkeur in het bedrijf of de organisatie
 • prijs
  2115 euro (non-profit:1490 euro)

Duik nu in de wereld van leven met een handicap

Deze sessie bestaat ook in een setup van een halve dag, met naar keuze focus op cognitieve of fysieke handicap.

De onderdompelsessie heeft ons ertoe aangezet om nog verder met inclusie aan de slag te gaan.
Alexander Alonso, General manager BD Benelux

Vragen? Stien, Kurt en Marijn en vertellen je graag meer.

Stien Van Obbergen

accountmanager bedrijven en organisaties Meer info

Kurt Vanhauwaert

accountmanager bedrijven en organisaties / trainer Meer info

Marijn Leroy

accountmanager bedrijven en organisaties / teamverantwoordelijke Meer info