Over Konekt

Konekt Leuven: een gebouw met een verhaal

Konekt Leuven is verhuisd! Sinds oktober vind je onze Leuvense werking terug in de Pieter Nollekensstraat 119, in het oude naaiatelier. Hier vindt ook de plaatselijke Brake-Out-werking zijn nieuwe thuis. Het gebouw krijgen we 50 jaar lang in erfpacht van eigenares Gerda Peeters en haar kinderen. Een mooi engagement, waar ook een mooi verhaal achter zit.

Pag 34 35 opening Leuven Gerda Konekt Jan De Poortere c Katia Van Buyten

Deze nieuwe thuisbasis is ontstaan vanuit toevalligheden. Bestuurder Jan Depoortere hoorde in het plaatselijke bankkantoor dat Gerda Peeters op zoek was naar een oplossing voor haar oude naaiatelier. Zo werd het eerste zaadje geplant, dat zou uitmonden in een erfpacht voor 50 jaar.

Even terugspoelen. Eigenares Gerda kocht de eigendom in 1994. “We waren al lang op zoek naar een ruim huis voor ons gezin. Het atelier, een naaifabriek die enkele maanden voordien failliet verklaard was, was een plek waar mijn man zijn levensproject wilde uitbouwen. Hij stond begin jaren ‘70 mee aan de wieg van de ecologische beweging. Hij had veel contact met mensen die toen ‘knutselden’ aan alternatieve fietsen, zonnepanelen... Dingen die nu ingeburgerd zijn, maar toen nog in de kinderschoenen stonden. In het atelier wilde hij een studiecentrum onderbrengen. Studenten van allerlei disciplines zouden daar kunnen nadenken over alle aspecten van de ecologische beweging. Ingenieursstudenten zouden bijvoorbeeld ‘knutselaars’ kunnen ondersteunen met wetenschappelijke bevindingen.”

20240208 Konekt opening Leuven 5938

Jammer genoeg liep het anders. “Kort na onze verhuis werd mijn man ziek, en daardoor was hij al vlug niet meer in staat om aan zijn project te werken. In december 2008 overleed hij. Daarna was het atelier vooral een dankbare stapelplaats. In mei 2016 ging ik met pensioen en rees de vraag wat ik nu met het atelier moest doen. Ik twijfelde om de eigendom te verkopen, maar de voornaamste reden om toch te blijven, was de mogelijkheid die ik zag om in die grote eigendom opnieuw een sociaal project te starten.”

Ook Gerda's kinderen waren hier enthousiast over. “Zij hebben het ecologisch gedachtegoed van hun vader in zich opgenomen, dus we gingen samen op zoek naar mogelijkheden om het atelier duurzaam te verbouwen en er een maatschappelijk zinvol project in onder te brengen. Het eerste project was een Deelatelier voor de buurt. Daar konden mensen spullen uitlenen die ze maar af en toe nodig hebben. Samen gingen we op zoek naar verdere mogelijkheden.”

Maar er doemde een probleem op. In het gebouw waren dringende herstellingswerken nodig, met een serieus kostenplaatje. Gerda zat met de handen in het haar. Tot ze op een dag de contactgegevens van Konekt kreeg. “Ik had nog nooit van Konekt gehoord, maar bleek omringd te zijn door mensen die Konekt of Brake-Out wel kenden. We voelden: dit kan een heel zinvolle invulling zijn van ons atelier. Het was dan ook niet moeilijk om mijn kinderen ervan te overtuigen om het atelier in erfpacht aan Konekt te geven: mijn sociaal plan zou door Konekt gerealiseerd worden, en de kinderen konden hun vraag voor een duurzame, ecologisch verantwoorde verbouwing laten opnemen als bijzondere voorwaarde in het erfpachtcontract. Ook de buurt was enthousiast, want het Deelatelier kon blijven.”

Guido

En zo begonnen we samen een nieuw hoofdstuk te schrijven. Op 8 februari was het dan zover: de feestelijke opening. Iets waar de Brake-Outers tijdens de projectmaand enorm naar toeleefden en naar toewerkten. Het planningsteam zorgde onder meer voor de uitnodigingen, een groep woordkunstenaars schreef zelf een lied, en ook het onthaal en de bar werden bemand door gemotiveerde jongeren. De officiële opening gebeurde door burgemeester Mohamed Ridouani, die plechtig het lintje doorknipte. En ook Lies Corneillie, schepen van gelijke kansen, was van de partij.

Deze nieuwe locatie is veel meer dan een gebouw. Het is een plek waar we onze dromen en ambities willen realiseren, waar iedereen welkom is, waar we mensen van allerlei pluimage willen samenbrengen om samen te leren, te innoveren, en om inclusie vanzelfsprekend te maken. Het is een plek die de komende jaren helemaal tot leven zal komen door de verbinding met de buurt en de vele mensen die er op bezoek zullen komen. We zijn ervan overtuigd dat er door toevallige ontmoetingen nog heel veel mooie dingen gaan ontstaan. Wordt vervolgd...

Foto's: Katia Van Buyten

Geplaatst op do 21 maart '24