Maak je werking inclusief

Hoe zou het zijn met... OLO-Rotonde?

OLO-Rotonde maakte een ambitieuze keuze: in 2023 moet inclusie een evidentie worden in heel de organisatie. Samen met Konekt koppelden ze een stevig plan aan dat voornemen. Tijd voor een update: hoe loopt het project en op welke manier pakken we het aan?

Konekt Iconen Brainstormen

Een projectteam op basis van talenten

Hoe begin je aan zo’n project, dat één en al visie ademt? Hoe zet je dit om in de praktijk? Een belangrijke stap was de samenstelling van het projectteam. Op papier was de verdeling eenvoudig: één persoon vanuit OLO-Rotonde en twee personen vanuit Konekt.

Fem Cnudde: "Binnen Konekt kiezen we radicaal voor talentgericht werken. Dit wil zeggen dat het Konekt-duo ook op die manier is gematcht. Dries en ikzelf zijn een sterk duo omdat we elkaar aanvullen qua talenten. Dries zal als doordenker lang en goed luisteren naar mensen. Ik ben een buikdenker en voel daardoor snel aan wat er leeft in de groep. Op die manier bedenk ik snel verschillende oplossingen voor een probleem."

Die match op vlak van talent is een klein voorbeeld van wat in de praktijk een geweldige samenwerking is. Tel daar nog eens het teamlid vanuit OLO-Rotonde bij, en je hebt een top projectteam.

Dries De Waele: "Veronique versterkt Fem en mezelf en doet dit vanuit een extra portie aanvullende talenten. Als een echte kennisspons zorgt ze voor de onderbouwde informatie. Ik vind het heel fijn om te merken dat onze talenten niet enkel aanvullend zijn, maar dat we ook goed overeenkomen: we zijn alle drie positivo’s en dat merk je goed aan het proces. Ons enthousiasme en positieve energie werken aanstekelijk voor de groep."

Konekt Iconen Brainstormen

Aanstekelijkheid als rode draad

Het is net die aanstekelijkheid die de rode draad zal vormen voor de twee projectjaren. Het proces is opgevat als een cocreatief proces. Dat wil zeggen dat het proces samen uitgewerkt en gedragen wordt door alle stakeholders van OLO-Rotonde. Wie zijn die stakeholders? Alle personen die belang hebben bij het doel van het project nl. “Inclusie is een evidentie”.

Naast het projectteam bestaan er nog twee belangrijke teams. Enerzijds hebben we het beleidsteam dat bestaat uit de directie en clusterverantwoordelijken. Anderzijds hebben we het implementatie-verandercrew-team: een samensmelting van twee teams met personeelsleden die de energie hebben om de lead te nemen in dit veranderproces.

Het is vooral het laatste team dat zal instaan voor de uitrol ofwel voor de implementatie van de verandering. OLO-Rotonde is geen kleine organisatie en heeft een grote groep van stakeholders. Om het behapbaar te houden, richten we ons in het eerste deel van het proces op de stakeholders binnen de organisatie en in het bijzonder op de personeelsleden.

Op zoek naar échte verhalen

Een belangrijke stap die we binnenkort gaan nemen is op zoek gaan naar wat er leeft op de werkvloer. Fem Cnudde: "We willen graag weten wat de echte verhalen zijn, de successen en ook de drempels. We zoeken niet de sociaal wenselijke antwoorden die je vaak tegenkomt als je vraagt aan mensen hoe zij denken over inclusie. We hebben al snel gemerkt dat het woord ‘inclusie’ op zich zoveel en helemaal niets zegt. Als je op zoek wil gaan naar de verhalen achter de visie zal je de containerbegrippen over boord moeten gooien. Het gaat niet over de begrippen maar wel over de noden, de emoties en het gevoel achter die concepten."

Samen met het implementatie-verandercrew-team ontdekten we dat de kern van inclusie eigenlijk gewoon gaat over het omgaan met het verschil. De kern van het proces is om de uitdaging in het verschil te zoeken en het te omarmen! Wordt zeker nog vervolgd!

Fem Cnudde

stafmedewerker sales / accountmanager vergunde zorgaanbieders & buso Meer info

Dries De Waele

accountmanager vergunde zorgaanbieders & buso Meer info
Geplaatst op do 29 juni '23