Focus op talent

Geestelijke gezondheid en talentgericht werken

10 oktober is de internationale dag van de geestelijke gezondheid of ‘World Mental Health Day’. Een dag waarop we extra aandacht besteden aan thema’s als psychische kwetsbaarheid en het belang van weerbaarheid. Dit jaar is het thema 'Samen Veerkrachtig': een warme oproep om mensen uit te nodigen om positief naar zichzelf te kijken, hun kracht te ontdekken en elkaar te versterken. En laat dat nu net zijn waar we als Konekt ook keihard in geloven.

Onze manier van werken draait rond één basisprincipe: talentdenken. Wij vertrekken vanuit een onvoorwaardelijk geloof dat mensen, organisaties en praktijken het sterkst groeien wanneer je focust op wat goed gaat. Daarbij volgen we de visie van Luk Dewulf. Hij zegt dat je een talent pas kan inzetten als je gedrag en context hebt. Dus: talent in actie = talent + gedrag + context. Maar wat betekent dat nu precies? Jenka Van Hoecke, onder andere trainer in onze opleiding Cobegeleider in de kleuterklas, geeft een voorbeeld.

Pal tegenover het talentdenken, staat defectdenken: vertrekken vanuit wat je niet kan. Dat zien we heel vaak gebeuren met mensen met een beperking, waarbij meer focus ligt op wat de persoon niet kan, dan op wat die wel kan. Maar bij uitbreiding zien we dat eigenlijk in heel de maatschappij terugkomen: je zal op school zelden een toets terugkrijgen met een groen vinkje bij alle vragen die je juist hebt beantwoord, of aangemoedigd worden om bijles te volgen voor een vak waar je al goed in bent. De focus ligt op fouten, tekorten en werkpunten. En dat trekt zich door in hoe we over anderen denken, maar zeker ook in over hoe we over onszelf denken. Dat bleek onlangs nog tijdens één van onze projecten...

Ons doel? Mensen in hun talent zetten. Dat doen we bijvoorbeeld bij Brake-Out, maar ook in onze opleiding Co-begeleider in de kleuterklas, waar we op zoek gaan naar de specifieke talenten van onze cursisten, zodat ze die kunnen inzetten in een kleuterklas. Zo kunnen zij een taak op maat opnemen in de samenleving. Want als je doet waar je goed in bent, dan laden jouw batterijen op. Je krijgt een positief zelfbeeld, meer veerkracht en zelfvertrouwen. Je weet goed welke ondersteuning je nodig hebt om te kunnen schitteren en een actieve rol op te nemen in de samenleving, maar ook hoe je veerkrachtig kunt omgaan met dingen waarin je echt niet goed bent.

Wanneer je mensen in hun talent zet, zie je hun zelfvertrouwen groeien, en verhoog je hun psychische weerbaarheid. Daarom willen we jullie ook uitdagen: probeer eens 3 talenten van jezelf te bedenken. Of vraag eens aan je vriend, partner, familielid of buur om 3 van jouw talenten op te noemen. En als je ziet dat iemand in je omgeving ergens goed in is, wijs hen daar dan ook op. Zo kunnen we ons en andermans zelfvertrouwen een duwtje in de juiste richting geven. En zeg nu zelf: wie krijgt er niet graag een complimentje?

Geplaatst op ma 10 oktober '22