Brake-Out

Brake-Out: dromen in kaart brengen en waarmaken

Brake-Out geeft jongvolwassen de kans om te ontdekken waar ze goed in zijn en wat ze graag doen. De eerste dag van de week staat in het teken van ervaringen opdoen, nadien is er iedere dag tijd voor reflectie. In jaar 1 focust het leerprogramma op talenten detecteren en ervaringen opdoen. In jaar 2 brengen deelnemers hun toekomstdroom in kaart, alsook de stappen en competenties die nodig zijn om die droom te bereiken.

De droom van Katrien

Dat zo’n droom soms diep weggeborgen zit, ondervond Kris Dietvorst als coach in Leuven. “Ons cursuslokaal bevindt zich in woonzorgcentrum Eduard Remy. Een paar maanden geleden draaiden de cursisten enkele namiddagen mee met het personeel. Deelnemer Katrien ging aan de slag bij Carine, de kapster van het woonzorgcentrum. Ze ondersteunde haar met allerlei taken zoals de vloer vegen en haren wassen. Ineens vertelde Katrien dat ze altijd in een kapsalon had willen werken, maar dat verschillende mensen al gezegd hadden dat zoiets nooit zou lukken. Waarschijnlijk om haar geen valse hoop te geven. Maar werken met senioren in een kapsalon bleek een gouden combinatie. Achteraf zei Katrien dat het de mooiste dag van haar leven was. Heel bijzonder.“

Datum bericht zaterdag 09 februari 2019