September 2022 - februari 2024

Onwijs Onderwijs

In Vlaanderen gaan kinderen met een zorgnood naar het Buitengewoon Onderwijs. Een kleine 5% van alle leerlingen volgt er les en de vraag stijgt eerder dan ze daalt. Het uitgangspunt is dat aangepast onderwijs beter is voor de kinderen met een beperking en dat het niveau in het regulier onderwijs hierdoor verzekerd blijft.

Onwijs onderwijs

Vele scholen/schoolteams zijn het hier samen met de initiatiefnemers niet mee eens. Onderzoek toont aan dat onderwijs waar elk kind welkom is perfect kan gecombineerd worden met hoogstaand kwalitatief onderwijs. Waar elk kind zijn talenten maximaal kan ontwikkelen, kennis opdoet en leert met kennis en een diverse mix van klasgenootjes om te gaan. Vaardigheden die elk kind nu en later nodig heeft om in de samenleving een rol van betekenis te spelen.

We willen dit in 5 scholen proefondervindelijk aantonen en zo:

  • Deze scholen/schoolteams een duw in de rug geven.
  • Flagship Schools creëren die op een onderscheidende manier kwalitatief onderwijs realiseren voor elk kind, ook voor kinderen met een beperking.
  • Aantonen dat inclusief onderwijs goed kan werken en een meerwaarde kan zijn, ook bij beleid.
  • Een community vormen van onderwijs-enthousiastelingen die mee zoeken naar betere, inclusieve onderwijsmodellen.

Documenten

Download hier: De projectoproep voor Onwijs Onderwijs

Download hier: De powerpoint presentatie over Onwijs Onderwijs

In samenwerking met