#10JaarKonekt

Directeur Koen Deweer blikt terug op 10 jaar Konekt

Een gelukkige verjaardag aan onszelf, want Konekt viert zijn 10de verjaardag. Koen Deweer, algemeen directeur van Konekt Group was de initiatiefnemer van de fusie 10 jaar geleden. Hij neemt ons mee terug in de tijd…

34 groepsfoto

Er was eens…

11 à 12 jaar geleden bestonden in Vlaanderen verschillende vormingsorganisaties voor mensen met een handicap. De versnippering was groot en de onderlinge samenwerking eerder schraal. We organiseerden fijne activiteiten en de deelnemers waren tevreden, maar de impact die we realiseerden was beperkt. We hadden weinig invloed op de levensomstandigheden van de mensen en al helemaal niet op de systemen. De oplossing? De oprichting van Konekt!

Met 7 organisaties bundelden we de krachten samen en zo ontstond Konekt. Samen sterk zeggen ze, hoewel fusies dikwijls lastig zijn. Iedere organisatie heeft zijn eigenheid en iedereen is gewend om zijn werking op een bepaalde manier te organiseren. We wilden geen optelsom zijn van de verschillende delen. Daarom begonnen we met Konekt van een wit blad. Wat konden we samen realiseren? Even vergeten hoe het was in die kleinere organisaties, en wat blijkt? Als grotere organisatie werd plots veel meer mogelijk.

Let’s go to the moon

Het thema van ons lanceringsfeest was ‘Let’s go to the moon!’ Vanuit het idee dat we met deze club de wereld aankonden. Ik herinner me nog dat ik toen aankondigde dat verandering de enige constante zou zijn. Als organisatie zijn we vaak verveld om ons doel te realiseren en toonaangevend te zijn. Al bleek intussen dat er nog een paar dingen zijn die vaststaan. Onze talentenvisie waar we om bekend staan, maakt sinds dag 1 deel uit van ons DNA. Ook onze 5 kernwaarden zijn nog steeds dezelfde:

  • Durven doorgaan
  • Authentiek handelen
  • Verbinden
  • Talent aanwakkeren
  • Procesgericht groeien
Bij Konekt durven we doorgaan: waar anderen geneigd zijn om te stoppen of de grens te zien, nemen wij beredeneerde risico’s om grenzen te verleggen.
Koen Deweer, Directeur Konekt Group

Verandering

In de deelwerkingen

We ondergingen op verschillende vlakken een heuse metamorfose. Door de jaren heen waren er verschillende namen voor onze deelwerkingen. Nu bestaat Konekt Group uit Konekt, Platform-K en Brake-Out. 3 vzw’s, omdat we werken in 3 verschillende sectoren:

  1. Sociaal-cultureel werk
  2. Kunsten
  3. Welzijn

Inhoudelijke verandering

Ook inhoudelijk kregen we een make-over, steeds met het oog op onze kernwaarden en ons doel. 10 jaar geleden bestond ons aanbod vooral uit programma’s die heel leuk waren, maar die niet de langetermijnimpact hadden die we graag wilden verwezenlijken. Zo hadden we bijvoorbeeld zomertrajecten. De deelnemers waren met veel en ze waren heel positief, maar we wilden echt impact realiseren. Échte impact? Dat betekent enerzijds de levensomstandigheden van mensen verbeteren, en anderzijds de systemen waarin de mensen opgroeien, veranderen. Dat deden we niet met de meeste trajecten die we toen aanboden, dus zijn we daarmee gestopt. Dat was moeilijk voor de deelnemers en organisaties die daarop rekenden, en ook voor onze medewerkers. Maar we moesten echt sterk aflijnen: wat is onze missie in deze wereld en wat niet?

Nieuwe doelgroep als gevolg

Bij het aflijnen van die opdracht hoorde ook het aflijnen van onze doelgroep. Initieel bereikten we vooral 50-plussers. We ondervonden dat dat mensen waren die hun leven vaak al uitgebouwd hadden. We beseften: als we echt impact willen hebben op het leven van mensen, moeten we hen zo vroeg mogelijk bereiken. Daarom beslisten we om ons toe te spitsen op jongeren. Dat ging niet meteen van een leien dakje. We poogden de nieuwe doelgroep aan te trekken met activiteiten gericht op jongeren, zoals een graffiticursus, cool! Maar onze oproep bereikte duidelijk niet de juiste doelgroep. Dus stond hier op een zonnige dag een rij 60-plussers voor een muurtje met een spuitbus in de hand. Die vonden dat allemaal maar niks natuurlijk.

We durfden doorgaan, want zo doen we dat bij Konekt Group. Op vraag van een aantal mensen die graag met kleuters hadden gewerkt zijn we gestart met opleidingen: Cobegeleider in de kleuterklas, in een woonzorgcentrum, in een bedrijf,… Daarmee richtten we ons op BuSo-scholen. Leerlingen volgden die trajecten bij ons en zo begon er beweging in te komen. Met Platform-K bereikten we die jonge doelgroep altijd al, en ook de oprichting van Brake-Out in 2018 was een belangrijke stap in dat proces van verjonging.

B4 I0078 kopieren min

De toekomst

Verandering was dus inderdaad een rode draad in die 10 jaar. De toekomst voorspellen kan ik niet, maar ik kan je wel garanderen dat we zullen blijven veranderen. Organisch, op basis van de noden en vragen van de jongeren, de feedback die we krijgen van supporters en de steeds veranderende maatschappij. Trouw aan onze kernwaarden en ons einddoel.

Ik geloof nog steeds rotsvast dat we samen ‘to the moon’ kunnen gaan. We hebben met Konekt Group al hemel en aarde verzet. Daarom een welgemeende merci aan iedereen die ons ooit gesteund heeft. Samen blijven we bouwen aan een inclusieve wereld, waarin mensen met en zonder handicap voluit kunnen leven.
Koen Deweer, Directeur Konekt Group
Geplaatst op do 27 april '23