Arbeid

Inclusiekompas wijst de weg

Inclusie is een hot topic. Zowel de samenleving als bedrijven beseffen meer en meer dat inclusie belangrijk is, nu diversiteit een feit is. Maar een inclusief beleid, hoe ziet dat er dan concreet uit? Welke grote en kleine acties moet je als bedrijf ondernemen om écht inclusief te worden? Konekt en Randstad Risesmart wijzen je de weg.

30 31 Randstad screenshot website

Onze samenwerking met Randstad Risesmart begon een paar jaar geleden met de opleiding ‘poetsen bij mensen met een beperking’. Ans: “Randstad Risesmart nam de communicatie en soft skills voor haar rekening, Konekt legde de link naar personen met een beperking, om hun ervaringen mee te kunnen nemen in de opleiding.”

Wie is Ans Van den Audenaeren?

Ans is als projectmanager verantwoordelijk voor alle lopende projecten in Vlaams-Brabant, Oost- en West-Vlaanderen. Ze stuurt een team van coaches en trainers aan, en volgt de lopende projecten op. Zij adviseert bedrijven rond thema’s als diversiteit en inclusie.

In 2022 klopte Konekt aan bij Randstad RiseSmart. We wilden een toolbox ontwikkelen voor bedrijven die inclusiever willen worden en zochten een partner die de link naar het bedrijfsleven goed kon leggen. “Wij kijken met onze ervaringen door een bepaalde bril: wat hebben bedrijven nodig, hoe redeneren zij? We zijn natuurlijk ook erg bezig met diversiteit in de brede zin van het woord. Konekt is specialist op vlak van inclusie voor mensen met een handicap. Zo vullen we elkaar mooi aan.”

Zo bouwden we samen aan het Inclusiekompas, een wegwijzer voor bedrijven die actie willen ondernemen, maar misschien niet weten hoe ze dat concreet kunnen aanpakken. “Wie hulp nodig heeft, is natuurlijk welkom bij Randstad RiseSmart of Konekt. We kunnen vormingen aanbieden op de werkvloer, zoals ‘rekruteren met een ruime blik’. We merken dat daar bij veel bedrijven nog werk aan de winkel is. Vaak is HR wel mee met het idee om breed te rekruteren, op een andere manier te gaan selecteren, bestaande drempels weg te werken… Maar om dat gerealiseerd te krijgen moet iedereen mee zijn: de hiring managers, de mensen op de werkvloer die met de kandidaten moeten samenwerken… Daar is nog een weg af te leggen, die wij mee kunnen bewandelen.”

Wat is Randstad RiseSmart?

Vanuit de Randstad missie ‘Partner for Talent’ is Randstad RiseSmart gespecialiseerd in het begeleiden van talenten en groei binnen organisaties. Haar coaches zijn echte bruggenbouwers: enerzijds (her)oriënteren en begeleiden zij divers talent naar de arbeidsmarkt. Anderzijds richten ze zich op bedrijven: leiderschapstrajecten, welzijn op het werk, omgaan met veranderingen binnen organisaties… Daarnaast is er ook nog loopbaanbegeleiding, en alles wat met mobiliteit of transities op de arbeidsmarkt te maken heeft.

De 4 win(d)richtingen

Een kompas heeft 4 windrichtingen, dat is met het Inclusiekompas niet anders. We werken met 4 invalshoeken , die aansluiten bij de inclusieve zoektocht van managers en afgestemd zijn op wat jouw bedrijf precies nodig heeft. Op basis daarvan krijg je concrete acties en quick wins voorgesteld.

  1. Waarom zou ik inclusief ondernemen?
  2. Waar ligt de focus?
  3. Voor wie onderneem ik inclusief?
  4. Hoe wil ik inzetten op inclusief ondernemen?

Ans licht toe. “Luik 1 gaat over de motivatie. Vaak willen bedrijven inclusief ondernemen omdat er schaarste is op de arbeidsmarkt. Maar het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat ze omwille van een maatschappelijk verantwoord ondernemen inclusiever willen worden. Of een medewerker is in een rolstoel geraakt en heeft aanpassingen nodig. Afhankelijk van het ‘waarom’ gaan we verschillende mogelijkheden aanbieden.”

Een ander luik is het bepalen van de focus. “Wie betrek je bij het proces? Ga je acties ondernemen met Human Resources, ligt er eerder een taak voor het management, of zijn er verschillende lagen in de organisatie betrokken?” Ook hier leidt het antwoord op de vraag weer naar verschillende concrete adviezen.

Je kan ook vertrekken vanuit de vraag: ‘voor wie onderneem ik inclusief?’ Dat zien we heel breed. “Konekt is specialist op vlak van mensen met een beperking, maar we kijken ook naar gender, afkomst, cultuur… Randstad RiseSmart heeft onder meer veel ervaring met het begeleiden van anderstaligen naar een job.”

Het 4de luik gaat over de manier waarop. Wat kan je zelf ondernemen op de werkvloer, met HR… “We gaan altijd voor concrete tips, waarbij we zeker ook quick wins bespreken met bedrijven.”

Actie!

Ans hoopt met de tool vooral veel bedrijven te bereiken. “Ik hoop dat we bij hen de motivatie en kracht vinden om ermee aan de slag te gaan. Dat we hen op weg kunnen helpen. En dat ze weten dat ze bij Konekt en Randstad RiseSmart kunnen komen aankloppen voor advies en opleidingen. Inclusie is belangrijk, dat besef is er bij veel bedrijven al. Maar in de praktijk is dat niet altijd evident of ingebakken. Het vergt wat tijd om binnen een bedrijf ook al die vaardigheden te hebben om talentgericht te werken, om drempels weg te werken, om de juiste mindset te hebben… Ik hoop dat we dat met het Inclusiekompas een boost kunnen geven. Ik zie de toekomst in ieder geval heel positief in!”

Geplaatst op do 29 februari '24