Overslaan en naar de inhoud gaan

Top navigatie

En Route

Stad Gent vindt warme wijken prioritair.
Met het project En Route wil Stad Gent een aantal buurten verbinden en vernieuwen.
Konekt is partner in dit project.
Wij helpen de stad om mensen met een verstandelijke beperking te betrekken.

Stad Gent vindt warme wijken prioritair.

Met het project En Route wil Stad Gent een aantal buurten verbinden en vernieuwen.
Deze buurten liggen in de wijk Dampoort – Sint-Amandsberg. Men zet in op 6 thema’s: wonen, mobiliteit, groen, economie, samenleven en co-creatie.

Mensen vanuit deze buurten worden zoveel mogelijk betrokken. Wat vinden zij belangrijk in de wijk? Wat kan er beter? Hoe krijgen we buurten die bloeien en waarin het samenleven leuk is? Welke projecten kunnen we doen om mensen te verbinden?

Zo kan verandering van onderuit ontstaan.

Ik vind het belangrijk dat mensen met een beperking ook hun mening mogen zeggen. In deze groep kan ik nadenken over mijn ideale wijk.

Konekt is partner in dit project.
Wij helpen de stad om mensen met een verstandelijke beperking te betrekken.

We doen dit op 2 manieren.

1
Praat- en denkgroepen. Hilde komt langs om op een leuke manier in gesprek te gaan over het leven in de buurt. Er ging een groep door met verschillende mensen die zelfstandig wonen in de wijk. Ook voorzieningen die rond dit gebied liggen kunnen een praat- en denkgroep aanvragen. Voor meer informatie hierover mail je naar: hilde.claerhout@konekt.be

De bevindingen die hieruit komen worden door enkele ambassadeurs meegenomen naar de Denklabo’s van Stad Gent. Dit zijn vergaderingen waar buurtbewoners mee het beleid in de wijk bepalen.

Ik zou graag iets betekenen in de buurt. Nu kom ik te weinig buiten. 

2.
‘En Route met je Talent’. Mensen met een beperking uit Gent komen 12 halve dagen samen. Ze ontdekken er hun talenten, de buurt en uiteindelijk ook de organisaties die actief zijn in de buurt. Vanuit hun talent zoeken we naar vrijwilligerswerk dat bij hen past in één van deze organisaties. Mensen met een beperking kunnen zo een actieve rol opnemen en worden zichtbaar in de buurt. Buurtbewoners komen in contact met mensen met een beperking. Duurzame verbondenheid creëren is het doel!

Je kan je hier nog voor inschrijven als je een beperking hebt en in/rond deze wijk woont. Voor meer informatie en inschrijven mail je naar: info@konekt.be .