Overslaan en naar de inhoud gaan

Top navigatie

Hotspots voor talent

In dit 3 jaar durende project staan systeemverandering binnen het onderwijs en tewerkstelling centraal.
Duurtijd: 2019-2022
Met steun van: ESF Vlaanderen, in het kader van het Vlaamse project Transitie Leven, Leren en Werken 2050

Missie van het project

 • In 2024 focust het secundair onderwijs bij elke jongere op zijn/haar talenten en krachten. Ook bij jongeren met een beperking. Jongeren bepalen samen met leerkrachten, ouders en netwerk wat hun individueel leerplan inhoudt en hoe ze dat uitvoeren en opvolgen.
 • Onderwijs is een plek geworden waar jongeren in verschillende inclusieve leercontexten werken aan hun ontwikkeling. In deze inclusieve leerhotspot zijn ook bedrijven, organisaties en particulieren betrokken. Jongeren kunnen er hun talenten volop ontwikkelen en krijgen de kans om die ook in te zetten.
 • Jongeren met een beperking - en bij uitbreiding alle jongeren - verwerven tijdens het secundair onderwijs een goed zelfinzicht. Hun ondernemende vaardigheden worden aangewakkerd. Individuele talenten staan centraal en vormen het uitgangspunt voor individuele modulaire leertrajecten.
 • Het schoolbestuur maakt van netwerking een prioriteit. Leerkrachten zijn leerfacilitators die op een holistische manier met de leerlingen aan de slag gaan.
 • In 2024 rekruteren bedrijven heel diverse medewerkers, op basis van hun talenten. Werknemers doen een job die aansluit bij hun persoonlijke talenten en ambities. In hun team werken ze samen met collega’s met complementaire talenten. Inclusive jobdesign is ingebed in het algemene HR-beleid van een bedrijf of organsiatie.

Nieuwe leermethodiek voor scholen

 • Tegen 2021 ontwikkelt Konekt samen met partners een leertraject voor het secundair onderwijs, waarin talenten en sterktes centraal staan. De jongeren die afstuderen zijn bewust van zichzelf en hebben een duidelijk toekomstbeeld. De nieuwe onderwijsbenadering stelt ook het onderscheid tussen buitengewoon en gewoon onderwijs in vraag.
 • Konekt implementeert de leermethodiek in 2 scholengroepen. In jaar 3 wordt de methodiek opgenomen in het curriculum van de lerarenopleiding van HoGent.
 • Met een afsluitende campagne sensibiliseren we ook een ruimer publiek. We tonen onze succeservaringen aan ouders, leerlingen, schoolbesturen en leerkrachten. Zo creëren we bewustwording dat een andere invulling van leren en onderwijs bijdraagt aan succesvolle en vooral tevreden jongvolwassenen (met een beperking).

Inclusive jobdesigning bij bedrijven

 • Tegelijk met scholen richt het project zich op de arbeidsmarkt. We zetten in op een wervingsbeleid dat inclusive jobdesigning als uitgangspunt heeft. Konekt verbindt een zestal bedrijven met actoren die actief zijn op de arbeidsmarkt, zoals VDAB en toeleiders. We werken hiervoor samen met Smart.
 • In de inclusive learninghubs ontmoeten leerlingen, leerkrachten en werkgevers elkaar. Samen experimenteren ze met arbeidsmogelijkheden.
 • We onderzoeken op welke manieren bedrijven personen met een beperking kunnen tewerkstellen. Daarnaast brengen we ook de knelpunten in de wetgeving voor tewerkstelling in kaart. Hieruit volgen aanbevelingen voor de overheid.

Interesse, zin om samen te werken?

Netwerking is het codewoord van dit project.
Wil je meer weten over het project? Zie je mogelijkheden om samen te werken? Heb je goede ideeën?
Geef een seintje aan katrien.debaets@konekt.be of  09 261 57 50.

 • Leven leren werken in 2050 projectbeeld
 • Leven leren werken probleemstelling
 • Leven leren werken droombeeld 2050

In samenwerking met