Overslaan en naar de inhoud gaan

Top navigatie

Nu en straks: beeldboek, handboek en werkboek

Over het boek

Het thema ‘palliatieve zorg, ziekte en doodgaan’ is voor iedereen een confronterend en delicaat thema. Wat kan er nu, hoe moet het straks, en hoe kunnen we het mogelijk maken dat mensen kunnen genieten van het ‘nu en straks’, ook al is er weinig perspectief?

Het beeldboek ´Nu en straks´ kan gebruikt worden om aan kinderen en volwassenen uitleg te geven over de thema’s ‘ongeneeslijk ziek zijn', 'palliatieve zorg' en 'sterven’ en om deze delicate onderwerpen bespreekbaar te maken. Het beeldboek kan men inzetten om over het eigen ziekteproces te praten, of over de ongeneeslijke ziekte van een familielid, een medebewoner, … Het is in eerste instantie ontwikkeld voor mensen met een verstandelijke beperking maar is ook geschikt voor een ruimer publiek zoals kinderen of mensen met psychische problemen.

In het werkboek kan de persoon zelf of iemand uit het netwerk een persoonlijke notitie opschrijven of tekenen bij elke illustratie uit het beeldboek.

Het handboek verschaft basisinformatie over ongeneeslijke ziekte, palliatieve zorg en verstandelijke beperking, met concrete tips bij het gebruik van het beeldboek, achtergrondinfo en mogelijke vragen en thema´s bij de illustraties.


Uitgever: Garant Uitgevers nv

Auteur en tekenaar

Sofie Sergeant (1975) werkt voor KONEKT als educatief medewerker, en voor Disability Studies in Nederland als onderwijscoördinator. Zij schrijft aan een doctoraat voor Universiteit Gent vakgroep Orthopedagogiek (promotor Prof. Dr. Geert Van Hove). Het doctoraatsonderzoek van Sofie Sergeant gaat over beeldmateriaal in de communicatie met mensen met een verstandelijke beperking en hoe dit beeldmateriaal de dialoog kan verbreden en verdiepen.

 

De prijs is inclusief BTW.

Saar De Buysere (1972) studeerde beeldende kunsten aan de KASK Gent, geeft beeldende vorming aan personen met een beperking in het deeltijds kunstonderwijs, werkt regelmatig sociaal-artistieke projecten uit in samenwerking met verschillende organisaties (Rocsa, Platform-K, cirQ, Nucleo…) en is freelance beeldend kunstenaar/illustrator/vormgever.

Recensies

"Hoe meer ik er mee bezig was, hoe sterker dat ik het beeldboek vond. Het is een absolute meerwaarde om het gesprek met kinderen aan te knopen. Het vraagt een andere aanpak dan een prentenboek. Het werkboek en de handleiding zijn hierbij een goede hulp." Katrin

 

Prijs 58.25

Bestellen

Adres
Verzend opties