Geert Declerck

Er is een quote van Benjamin Franklin die me altijd bijblijft: 'Tell me and I forget. Show me and I may remember. Involve me and I learn.' In het Nederlands: 'Vertel me iets en ik vergeet het. Toon me iets en ik zal het misschien onthouden. Betrek me en ik leer bij.' Dat is de filosofie die ik wil meenemen in de werking van Brake-Out in Brussel, waar ik verantwoordelijke en bruggenbouwer ben.