Top navigatie

Raak uit de knoop

Van Schalock naar ondersteuningsplan Volzet

Quality of life/ kwaliteit van leven… je hoort deze woorden vaak bij organisaties en diensten. Professor Robert Schalock onderzocht wat mensen gelukkig maakt. Hij bepaalde dat indicatoren van ‘kwaliteit van leven’ onder acht domeinen vallen.

Veel begeleiders en pedagogen gebruiken deze domeinen om de kwaliteit van leven van hun cliënten in kaart te brengen en hulpverlening en ondersteuning te evalueren. Het is echter niet eenvoudig om deze theoretische begrippen in begrijpbare taal te bespreken met cliënten. De cliënten van hun kant vinden vaak niet de juiste woorden om hun noden en wensen duidelijk te maken. Er is dus nood aan een ‘vertaling’.

In deze cursus belichten we het theoretisch kader van Schalock als structuur om in te werken. Daarnaast krijg je concrete ideeën en informatie waarmee je aan de slag kan bij de begeleiding van je cliënten.

Deze cursus belicht het theoretisch kader van Schalock als structuur om in te werken. Met concrete ideeën voor de begeleiding van je cliënten.

Meer info

Een broodjesmaaltijd is voorzien.

Locatie

Hoofdzetel van Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel

Wanneer

18/02/2020 van 09:00 tot 16:00

Cursus begeleiding

Liselotte Pattyn

Prijs

90 euro per persoon

Mensen in een rolwagen kunnen deelnemen