Top navigatie

Raak uit de knoop

Train-de-trainer: vorming geven aan mensen met een verstandelijke beperking

Hoe leren mensen met een verstandelijke beperking? Hoe creëer je een optimaal leerklimaat? Hoe oefen je vaardigheden? Hoe werk je talentgericht?

In deze cursus delen we onze visie, onze ervaring en knowhow, gegoten in een inspirerend en praktisch kader. Je wisselt eigen ervaringen uit met collega-vormingswerkers, onder de begeleiding van ervaringsdeskundigen met een verstandelijke beperking en een educatief medewerker.

We starten met de vraag: wat wil je precies bereiken? Vervolgens oefenen we om werkbare doelen te formuleren. Daarnaast ligt de focus op werkmethodes. Je ervaart zelf verschillende mogelijkheden van verbaal en non-verbaal werken. Je leert rekening houden met enkele didactische principes.

Na de twee volledige vormingsdagen heb je een stevige theoretische basis om in je eigen organisatie kwalitatieve vorming te realiseren voor personen met een verstandelijke beperking. Tijdens 3 intervisiemomenten leren we van elkaar. We bespreken de opbouw en uitwerking van vormingssessies.

Meer info

Een broodjesmaaltijd wordt voorzien op de 2 eerste vormingsdagen.

Locatie

KONEKT vzw
Lijnmolenstraat 153
9040 Sint-Amandsberg

Wanneer

26/09/2019 van 09:00 tot 16:00

03/10/2019 van 09:00 tot 16:00

07/11/2019 van 09:00 tot 12:00

05/12/2019 van 09:00 tot 12:00

16/01/2020 van 09:00 tot 12:00

Cursus begeleiding

Evelien Neirynck

Prijs

310 euro per persoon

Mensen in een rolwagen kunnen deelnemen