Top navigatie

Raak uit de knoop

Ouderbetrokkenheid in jouw organisatie

Ouders en de voorziening zijn partners in de begeleiding van hun kind. Daardoor is er een sterke samenwerking nodig tussen
de verschillende partijen.

In deze tweedelige vorming analyseer je via 7 toetsstenen hoe jouw organisatie vandaag samenwerkt met ouders. Daarnaast krijg je tips om die samenwerking te optimaliseren.

Meer info

Een broodjesmaaltijd wordt voorzien op de eerste dag.

Locatie

Hoofdzetel van Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel

Wanneer

21/05/2019 van 09:00 tot 16:00

01/10/2019 van 09:00 tot 12:30

Cursus begeleiding

Stijn Tondeur

Prijs

130 euro per persoon

Mensen in een rolwagen kunnen deelnemen