Top navigatie

Raak uit de knoop

Oplossingsgericht werken met verontrusting

‘Oplossingsgericht werken met verontrusting’ wordt gebruikt bij verontrustende situaties. Ze sluit aan bij de huidige richtlijnen van de Integrale Jeugdhulp. Benaderingen als het drie-kolommenmodel, Signs of Safety en Partnering for Safety vinden allemaal hun grond in deze begeleidingsstijl.

Door de methodieken toe te passen, voelen cliënten zich voldoende gerespecteerd en begrepen. Zo zetten ze gemakkelijker vrijwillig stappen naar meer veiligheid. Als begeleider vind je met deze aanpak houvast om complexe en vaak onzekere situaties aan te pakken. De methodieken zijn ook perfect bruikbaar voor een efficiënte doorverwijzing naar en/of samenwerking met o.a. gemandateerde diensten.

Tijdens deze tweedaagse workshop combineren we de theorie van oplossingsgerichte basisprincipes met veel praktijkoefening. We passen ze toe op casussen die je als deelnemer zelf aanbrengt. Bijvoorbeeld: situaties waar er ontkenning en weerstand is. Of waar nog geen gemandateerde voorziening bij betrokken is, maar je toch al veiligheid wil installeren.

Meer info

Een broodjesmaaltijd wordt voorzien.

Locatie

KONEKT vzw
Lijnmolenstraat 153
9040 Sint-Amandsberg (Gent)

Wanneer

09/06/2020 van 09:00 tot 16:00

10/06/2020 van 09:00 tot 16:00

Cursus begeleiding

Sébastien Vernieuwe

Prijs

180 euro per persoon

Mensen in een rolwagen kunnen deelnemen