Top navigatie

Raak uit de knoop

OP MAAT : Samenwerken in ondersteuning

Een gelijkwaardig partnerschap met de persoon centraal

Gedeelde ondersteuning betekent dat verschillende partners samenwerken om goede ondersteuning te bieden. We pleiten voor een gelijkwaardig partnerschap. De persoon staat hierin centraal. 

  Cursus begeleiding

  Katrien De Baets

  Mensen in een rolwagen kunnen deelnemen

  We bekijken hoe je ervoor zorgt dat de persoon zelf de regie over zijn leven behoudt. Wat zijn de krachten? Wat zijn de valkuilen? 

  Hoe bouw je een sterk samenwerkingsverband? We bekijken de mogelijke partners vanuit een methodiek met 5 concentrische cirkels. 
  We geven je ook tools voor een geslaagd cliëntoverleg. 

  Wat is de impact van gedeelde zorg op jouw rol? Welke competenties heb je nodig om succesvol samen te werken?

  We reflecteren vanuit geleerde inzichten op eigen casuïstiek en leren aan de hand van interactieve oefeningen.

  Een vorming die op mijn passie zit: hoe er nieuwe mogelijkheden ontstaan door ieders kracht te bundelen.

  A. Basisvorming Samenwerking in ondersteuning

  Interactieve dag

  We kijken naar samenwerken in ondersteuning vanuit verschillende actoren:
  1. Samenwerken met de cliënt

  • Wie is de cliënt en wat is zijn vraag? 
  • Begeleidingsstijl – en houding t.a.v. de cliënt ~ veranderingen in de zorg (bv. coachende houding, oplossingsgericht werken)
  • Inzoomen op rol van mobiele begeleiders: welke visie over gedeelde zorg met de cliënt leeft/wil je nastreven in de beweging?

  2. Samenwerken met het dichte netwerk (ouders, belangrijke andere)

  • Functies van het netwerk
  • Driehoekskunde als kader en methode voor intervisie

  3. Samenwerken met actoren in de buurt, netwerk versterken

  • Hoe krijg je zicht op het netwerk van de cliënt
  • Good practices
  • Model van zorg delen

  4. Samenwerken met profs

  • Professionele netwerken
  • Groepsvormend werken 

  Leerdoelen:

  1. Verschillende vormen van gedeelde zorg kennen
  2. Zicht op krachten en valkuilen van gedeelde zorg
  3. Manieren van samenwerken kennen
  4. Bewust zijn van je eigen rol in de samenwerking.
  5. Welke vaardigheden zet je in als begeleider?
  6. Methodes voor intervisie kennen en toepassen 

  Duur: 1 dag, 6 uur

  B. Samenwerking in ondersteuning : coaching

  We vertrekken vanuit eigen casuïstiek, op voorhand te bezorgen. Casuïstiek waarin de samenwerking centraal staat. 

  Op basis van de aangeboden casus bieden wij één van de inhouden kort aan om hem daarna toe te passen op de casus. De inhouden komen steeds uit de basiscursus.

  In een sessie van 3 u kunnen er 2 tot 3 casussen besproken worden.

  Duur: 3 uur
  Maximum 12 deelnemers

  C. Combinatie van bovenstaande vormen

  De inhoud van de basiscursus opgesplitst in twee halve dagen en coaching op eigen casuïstiek.

  Duur: 2 dagen (2 x 5u of 2x 6u)

  D. Focus op één van de thema’s in een halve dag

  Interactieve vorming met ruimte voor eigen vragen en situaties.

  • Samenwerken met de cliënt
  • Samenwerken met het dichte netwerk (driehoekskunde)
  • Samenwerken met actoren in de buurt en professionals
  • Een groep(soverleg) begeleiden

  Duur: halve dag (3u)

  Ook interessant