Top navigatie

Raak uit de knoop

Basisvorming emotionele ontwikkeling voor mobiele begeleiders

Een praktijkgerichte introductie in het kader van emotionele ontwikkeling van Anton Došen, bekeken vanuit de context van mobiele begeleidingen. Voorkennis is niet vereist.

Sociaal-emotionele ontwikkeling gaat over de emotionele noden die personen met een beperking hebben. In deze vorming nemen we je mee in de wereld van emotionele ontwikkeling aan de hand van het model van Anton Došen. We verkennen de kenmerken van iedere ontwikkelingsfase. Hoe kan je die herkennen bij jouw cliënt? En op welke manieren kan je jouw cliënt het beste ondersteunen, rekening houdend met zijn emotionele ontwikkeling.

We geven je praktische tips en handvatten om concreet aan de slag te gaan in de dagelijkse praktijk. Na deze vorming erken je de meerwaarde om te (leren) kijken naar 'de behoefte áchter het gedrag' en raak je geïnspireerd om hier verder mee aan de slag te gaan. 

Meer info

Deze cursus is een samenwerking met Koepelorganisatie SPOND. Organisaties die lid zijn van SPOND kunnen zich hiervoor inschrijven aan speciale voorwaarden. Informatie te verkrijgen via uw organisatie.

Locatie

Hoofdzetel van Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel

Wanneer

19/09/2019 van 09:00 tot 16:00

03/10/2019 van 09:00 tot 16:00

Cursus begeleiding

Saskia Switten

Prijs

160 euro per persoon

Mensen in een rolwagen kunnen deelnemen

Werkvorm

We linken theorie steeds aan concrete voorbeelden uit de praktijk van mobiele begeleidingen. We doen een aantal oefeningen en gaan aan de slag met (zelf aangebrachte) casuïstiek om de vertaalslag te maken naar de concrete praktijk.

Begeleiding

Saskia Switten is meer dan 20 jaar werkzaam als begeleider en ortho-agoge binnen de mobiele dienst begeleid wonen Sint-Ferdinand. Als SEO-trainer heeft ze al jaren een passie voor emotionele ontwikkeling. Ze is ervan overtuigd dat zelfkennis en zicht krijgen op eigen begeleidingsstijl een enorme kracht is binnen de hulpverlening. Wie wij zijn, wat er in onze rugzak zit, waar onze kwetsbaarheden en sterktes liggen bepaalt immers mee hoe we ons afstemmen op de noden en behoeften van de cliënten die we begeleiden.

In samenwerking met