Top navigatie

Raak uit de knoop

Afscheid nemen en weer verder Volzet

Begeleiders komen en gaan, vrienden verhuizen, de vakantie is voorbij, iemand sterft.

Iemand ondersteunen na een verlies is niet gemakkelijk. Hoe troost je deze persoon? Hoe laat je onmacht en pijn tot uiting komen en verhinder je dat iemand er van wegvlucht? Hoe help je hem of haar afscheid nemen en het verlies een plaats te geven?

We staan stil bij verschillende theorieën en werkmethodieken rond rouwverwerking bij personen met een verstandelijke beperking. We onderzoeken hoe je kan communiceren met cliënten die met een verlieservaring geconfronteerd worden en/of vastlopen in hun verwerkingsproces.

Meer info

Een broodjesmaaltijd wordt voorzien.

Locatie

Het Scoutshuis
Wilrijkstraat 45
2140 Antwerpen-Berchem

Wanneer

19/02/2019 van 09:00 tot 16:00

Cursus begeleiding

Els Ronsse

Prijs

80 euro per persoon

Mensen in een rolwagen kunnen deelnemen