Top navigatie

Raak uit de knoop

Ons cursusaanbod

Konekt organiseert het hele jaar door (meerdaagse) cursussen voor zowel personen met een beperking als professionelen. We realiseren ons vormingswerk vanuit vier grote invalshoeken:

  • Raak uit de knoop: ga aan de slag met thema’s die dicht op je vel zitten.
  • Maak de wereld inclusief: zet stappen naar een wereld voor iedereen.
  • Werk vanuit je talent: doe een job in een gewone werkomgeving.
  • Verbind vanuit je passie: ontdek en ontwikkel je talent samen met anderen.

Ga naar ons cursusaanbod en schrijf je online in voor de vorming die jij graag zou volgen.
Via de knoppen 'Voor wie' - 'Thema' - 'Locatie' - 'Periode' kun je filteren.

Bekijk ons cursusaanbod

Verhoog de kwaliteit van leven

Zes op de tien begeleiders geeft aan dat ze hun werk niet goed kunnen doen, voornamelijk door een tekort aan kennis en vaardigheden. Dit heeft serieuze gevolgen, want één op de twee mensen met een beperking heeft emotionele problemen, los van hun beperking.

We vinden het belangrijk dat ondersteuners kansen krijgen om hun deskundigheid te vergroten om die aanpak op maat mogelijk te maken. Onderzoek toont aan dat een goede en aangepaste ondersteuning van personen met een beperking ertoe bijdraagt dat ze minder emotionele problemen ervaren, ook los van hun beperking. Het is hierbij essentieel dat deze ondersteuning aansluit bij de complexe noden die personen met een beperking hebben.

Met Konekt verhogen we de kwaliteit van leven, door te werken aan de kwaliteit van ondersteuning.

En zo willen we in 2033 dat het emotioneel welbevinden van mensen met een beperking ten minste even hoog is als dat van de algemene bevolking.

6 op 10 begeleiders geeft aan dat ze hun werk niet goed kunnen doen, voornamelijk door een tekort aan kennis en vaardigheden.

Alle aspecten van het leven

Als ondersteuner word je geconfronteerd met alle aspecten van het leven.
Rond bepaalde thema’s zijn er taboes.
Omdat ze privé zijn of botsen met normen en waarden.
Omdat ze een risico inhouden.

Het is niet vanzelfsprekend om als ondersteuner in een veelheid aan thema’s thuis te zijn.

Of om onmiddellijk het gesprek aan te gaan wanneer het thema zich aandient.
Maar niets doen is geen optie.

Niets doen kan leiden tot probleemgedrag en remt mensen in hun persoonlijke groei.

Dit heeft als gevolg dat er nood is aan:

  • Ondersteuning die aansluit bij de noden van mensen
  • Opleiding voor ondersteunend personeel rond handicapspecifieke thema’s
  • Een kritische blik naar het handelen in de dagelijkse praktijk (FOD Gezondheid, 2015)

Jouw organisatie mediawijs

Downloads